Bergen

BIR med nye retningslinjer til bossforskriften

retningslinjer bossforskriften
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bossforskriften inneholder regler om kommunens håndtering av husholdningsavfall. BIRs retningslinjer utfyller forskriftene i de kommunene BIR har ansvaret for. Den 13. juni ble retningslinjene oppdatert. 

Lenke til avfallsforskriften

Der flere deler kjøkken

Måten BIR har beregnet renovasjonsavgiften for hybler og bofellesskap har i mange år gitt utleiere og leietakere urimelige utgifter. Nå er beregning av renovasjonsavgiften for hybler endret.

En enkeltstående hybel er fortsatt én enhet hvor det kreves ett gebyr. Et rom i bofellesskap regnes fortsatt som 0,5 boenhet, men der BIR tidligere rundet flere slike rom opp til nærmeste hele tall, skal det nå rundes nedover. Det innebærer at et kollektiv med fem hybler nå skal regnes som to, og ikke tre boenheter, og dermed betale gebyr for to enheter.  

Lenke til de nye retningslinjene til forskriften

Fra de nye retningslinjene:

Bokollektiv og hybler/hybelleiligheter
Beboelsesrom, hybel og lignende som gir mulighet for hvile og matstell er gebyrpliktig. Dette gjelder både rom med eget kjøkken og rom som for eksempel er tilknyttet kjøkken som deles av flere. Ved flere hybler/beboelsesrom hvor kjøkken deles, beregnes gebyret ut fra 0,5 av totalt antall hybler/beboelsesrom. Antall boenheter rundes ned til nærmeste hele tall. 

Deleløsninger og sosiale boformer

De oppdaterte retningslinjene til BIR er i tråd med strømninger i tiden og ønske om mer sosiale boformer. Det er viktig at skatte- og avgiftssystemet bidrar til dette.