Bergen, Fast eiendom

Bergen, bolig og sosiale boformer

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Helgetun er et lite leilighetskompleks helt innerst i Sædalen som har hatt stor suksess med å tilby eldre en mer sosial bosituasjon. Det er stiftelsen GC Rieber som står bak leilighetene som leies ut til en overkommelig pris for folk i alderen 60+.

Vi registrerer at Oslo kommune har kommet med en strategi for sosiale boformer. Dette skal inspirere til mer bygging og tilrettelegging for kollektive løsninger i nye byggeprosjekter.

Temahefte for prosjekt Nye boligkvaliteter – Sosiale boformer – boliger med deling og nabofellesskap

Bergen har gode tradisjoner med bofellesskap og deleløsninger. I dag er det hovedsakelig studenter og andre unge voksne som deler kjøkken og bad med andre. Deling og sosiale boformer er bærekraftig og bidrar til samhandling, og bør tilrettelegges for alle aldersgrupper!

Helgetun

Beboerne leier egne leiligheter med tilgang til felles forsamlingshus, gjesterom, stue og parsellhage. Det legges opp til aktiviteter hvor man kan delta etter eget ønske. Det står nå over 50 personer på venteliste for å leie en leilighet på Helgetun. Det jobbes med å utvide Helgetun for å kunne tilby flere boliger til de som ønsker det.

Helgetun er et godt eksempel på sosiale boformer for eldre

Felles forsamlingshus- en møteplass for arrangementer og aktiviteter

Utendørs arealer inviterer til samspill og samarbeid

 

Erfaringene fra Helgetun viser at det er et marked for sosiale boformer blant eldre. I dag er slike tilbud i stor grad drevet av private og ideelle aktører. Langsiktige leieinntekter gjør slike prosjekter lønnsomme over tid. Her bør staten ved Husbanken inn og bidra til å få en aldrende befolkning over i gode, hensiktsmessige boformer. 

Les mer på Helgetuns egen nettside

NABO

Foredrag om kollektive boløsninger under NABO i regi av Byarkitekten i Bergen

Byarkitekten i Bergen skal ha ros for å ha tatt initiativ til å synliggjøre erfaringer fra ulike boformer til et bredere publikum gjennom prosjektet NABO den siste tiden. NABO er et resultat av forskningsprosjektet Bopilot som Byarkitekten har ledet. 

Lovverket

Når man videre vurderer ulike boformer er det viktig å se på hvordan reglene i for eksempel husleieloven, eierseksjonsloven, skatteloven mm harmonerer med eventuelle nye boformer og eiermodeller.

 

 

Henvisning til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.