Fast eiendom

Hold mus og rotter ute av huset!

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Når frosten kommer, søker rottene inn. Vi ser særlig mye gnager-aktivitet i veiarbeidsområder, og i områder ved bygg- og anleggsaktivitet, sier Stian Haukenes i Pelias.

– På Laksevågsiden har det vært mye veiarbeid og rørfornyelser, og da kommer rottene frem for å finne nye steder å være, fortsetter han.

Hva kan vi selv gjøre?

Vi spør hva private huseiere selv kan gjøre for å hindre at det kommer rotter og mus inn i huset.

– De enkle tingene alle huseiere kan gjøre, er å holde det ryddig rundt huset. Unngå vedstabler og lagring av gjenstander inntil husveggene, fjern nedfallsfrukt og sørg for en god avfallshåndtering.

– Vi anbefaler også at man tar en runde rundt huset og ser etter om kledning er sikret med musebånd eller om det er sprekker i mur som bør tettes, sier Stian Haukenes.

Både rotter og mus kan spre smitte og utgjøre en stor helserisiko for mennesker og dyr, og de kan påføre store materielle skader på bygningsmasse og annet.

Brunrotte

Brunrotten er den vanligste rotten i Norge. Vi finner den både utendørs og inne i hus, samt i kloakksystemene. Brunrotten er tilpasningsdyktig og kan både gjøre stor skade og spre sykdom. Brunrotten kan veie opptil et halvt kilo og være cirka 20 cm lang. I tillegg kommer halen som kan være like lang. Hvis de gnager seg inn, kan man se at hullene de lager ofte er rundt 5 cm i diameter og med flisete kanter.

Bildet tatt nede i et gulv, og rotten var levende. Foto Stian Haukenes

Mus
Husmus er oftest grå eller gråbrune og lengden på kroppen er inntil 10 cm. Halen er like lang som kroppen. Husmus blir kjønnsmoden allerede ved en alder på 5-6 uker, og hvis den lever innendørs kan den forplante seg hele året. I bygninger legges bolet som regel i nærheten av mat og på steder der det er varme, typisk inne i vegger eller under gulv.

Huseiere på krigsstien mot rottene

Forebygge

– Folkehelseinstituttet anbefaler at man benytter skadedyrsteknikere til sikring mot skadedyr og for dokumentasjon av tiltak, sier Stian Haukenes.
– Skadedyrsbransjen jobber aktivt med å redusere giftbekjempelse, og det skal uansett ikke brukes gift som et forebyggende tiltak.

Tiltak for at rotter ikke skal komme inn gjennom lufteventil i kjeller.

Tetting rundt avløpsrør for å hindre rotteinvasjon.

Den beste man kan gjøre er altså å fjerne tilgang på mat og sikre huset slik at mus og rotter ikke kan komme inn. Tetting av mulige innganger for skadedyrene er svært viktig. Om du selv tetter med metallnetting, så husk at maskene må være svært små for å holde gnagerne ute. Det er ofte best å få hjelp av profesjonelle hvis du allerede har et problem med rotter eller mus.