Bergen

Huseiers ansvar for snørydding på fortau

Huseier har ansvar for at fortau i tilknytning til eiendommen er fremkommelige. Ved snøfall må huseiere i sentrum ut og rydde fortauet. Dersom huseier ikke utfører sine plikter etter politiforskriften, kan det ilegges gebyr.

Det har falt snø i Bergen. Mange er begeistret for det, men for en del huseiere har det blitt litt ekstra jobbing med snørydding og hakking av is!

Huseiers plikter

I politiforskriften for Bergen § 16 står det at «Eier av hus eller grunn […] plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is», dersom grunn eller bygning grenser til offentlig sted.
«Snø og is fra fortau må ikke kastes ut i kjørebanen. Hvor snøen eller isen ikke kan legges inntil vegg eller hagegjerde, kan det legges i gatekanten, selv om rennesteinen blokkeres.»
Det følger videre av § 17 en plikt for huseier til å strø fortauet når det er glatt.

Snø og is på hustak

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, følger det av § 12 at «eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet». Men vær altså oppmerksom på at huseier først og fremst må få ryddet taket og sikre at det ikke er rasfare. Fareskilt og avvisere kan kun brukes som midlertidig varsel til man får ryddet og sikret.

Gebyr ved unnlatelse

Kommunen kan ilegge gebyr til huseiere som ikke oppfyller sine plikter etter politivedtektene. Innenfor de gamle kommunegrensene fra 1972 (tidligere Bergen kommune og Laksevåg sogn av Laksevåg kommune), kan dette gjøres uten varsel. Bymiljøetaten kontrollerer regelmessig at eiere har ryddet snø og strødd i samsvar med politivedtektene.
Vær også klar over at hvis det oppstår skade på grunn av manglende brøyting og strøing, kan du som eier bli erstatningsansvarlig.

Ryddeplikten gjelder innenfor disse grensene. FOTO: BERGEN KOMMUNE

Leietakers plikter

Du kan avtale at leietaker skal ha ansvar for snømåking – i så fall bør det tas med i leiekontrakten. Dersom du ikke bor i samme hus, er det i hvert fall en god ide at leietaker selv er ansvarlig for måking. Men husk likevel på å følge dette opp – det er du som huseier som er ansvarlig overfor kommunen og brukere.

Leier du ut en enebolig, der leier har eksklusiv bruksrett til hele eiendommen, også uteområder, er det naturlig at det er leier som har ansvar for snømåking selv – også dersom ingenting er nevnt i kontrakten.

Les politiforskriften for Bergen her

 

Les mer på Bergen kommunes sider 

Er du ikke medlem?

Bli medlem i dag!

Legg igjen en kommentar