bymiljø

Huseiers ansvar for fremkommelighet ved snøfall

Huseier skal påse at fortau i tilknytning til eiendommen er fremkommelige. Det er særlig i forbindelse med snøfall at huseier må ut å rydde fortauet. Dersom ikke plikter etter politiforskriften etterfølges kan det ilegges gebyr.

Vinteren har latt vente på seg, men nå har det falt en del snø de siste dagene. I den forbindelse ønsker vi å minne om huseiers ansvar for snørydding.

Huseiers plikter

Etter politiforskriften § 16 at «Eier av hus eller grunn […] plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.»

«Snø og is fra fortau må ikke kastes ut i kjørebanen. Hvor snøen eller isen ikke kan legges inntil vegg eller hagegjerde, kan det legges i gatekanten, selv om rennesteinen blokkeres»

Det følger videre av § 17 en plikt for huseier til å strø fortauet når det er glatt.

Snø og is på hustak

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, følger det av § 12 at «eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet»

Gebyr ved unnlatelse

Kommunen kan ilegge gebyr til huseiere som ikke oppfyller sine plikter etter politivedtektene. Innenfor de gamle kommunegrensene fra 1972 (tidligere Bergen kommune og Laksevåg sogn av Laksevåg kommune), kan dette gjøres uten varsel.

Leietakers plikter

Leietaker har i utgangspunktet ingen plikt til å rydde fortauet for snø, med mindre dette er avtalt på forhånd. Dersom man leier ut en sekundærbolig kan man med fordel ta snømåking med i leieavtalen.

 

Link til politiforskriften

 

Related Posts

Legg igjen en kommentar