Bergen

Brann i tett trehusbebyggelse – skrekk og gru!

12 brannbiler og opp mot 50 brannfolk jobbet med å slukke brannen i Kong Oscars gate 20. oktober. Etter over tre timers arbeid meldte brannvesenet at brannen heldigvis var slukket.  To hus ble helt ødelagt – det har brent gjennom taket på begge husene.  

Politiet jobber med flere hypoteser. Er brannen forårsaket av uaktsom brannfarlig aktivitet, eller er det snakk om ulykke eller uhell? Politiet undersøker også om det kan ha skjedd noe straffbart som forårsaket brannen.

Brann i tett trehusbebyggelse har kjempestor spredningsfare. Kong Oscars gate er typisk brannsmitteområde, og med varsel om brann i disse områdene, rykker brannvesenet ut med store mannskaper så fort som overhodet mulig. Det er viktig å få omringet brannen raskt. Det er trangt og det er eldre hus med mange hulrom. Det kan være vanskelig å komme til, men i dette tilfellet fikk brannvesenet opp hele fire lifter, noe som var avgjørende for effektivt slukkearbeid.

Heldigvis fikk ikke denne brannen fatale konsekvenser. Men det er en påminner både for huseiere og leietakere om hvor viktig det er å ta brannsikkerhet på alvor.

Vi oppfordrer utleiere til å tydelig informere om og påse at brannsikkerheten blir ivaretatt. Det innebærer at røykvarslere og slukkeutstyr fungerer og at rømningsveier er tilgjengelige. Det er utleiers ansvar at boligen tilfredsstiller krav til brannsikkerhet ved innflytning. Ved bruksendring eller ombygging av arealer til beboelse må kravene i byggeteknisk forskrift være oppfylt.

Husk også på ikke å parkere i trange gater på en måte som hindrer fremkommelighet for brannvesenets biler!

Tenk brannsikkerhet ved utleie til studenter

Relaterte innlegg