Plan og bygg

Søknadsplikt for oppdeling av bolig til flere boenheter?

Kanskje sitter du med en stor enebolig og tenker at det kunne vært greit å dele den opp og laget en egen utleiedel eller eventuelt en egen svigermor-del. Hvis all ombygging skjer innenfor ytterveggene, må du likevel søke? 

Byggesaksforskriften § 2-2. Oppdeling av boenhet

Byggesaksforskriften § 2-2 presiserer når oppdeling krever søknad. Her slås det fast at det oppstår en søknadspliktig oppdeling av boenhet dersom disse tre vilkårene er oppfylt:

  • har alle hovedfunksjoner for bolig (oppholdsrom, soveplass, bad, kjøkken)
  • har egen inngang og
  • er fysisk adskilt fra øvrige enheter

Kravene skal kun vurderes ut fra disse fysiske egenskapene.

Når er en boenhet fysisk adskilt?

Den nye delen vil være fysisk adskilt dersom det ikke er gjennomgang mellom den nye delen og resten av den opprinnelige boenheten. Den nye delen regnes også som fysisk adskilt dersom man må gå gjennom fellesarealer som svalgang, terrasse eller balkong.

Delene er ikke fysisk adskilt dersom det er intern forbindelse mellom den nye delen og den opprinnelige boenheten. For eksempel vil en hovedetasje og en sokkel være én boenhet hvis det går en intern trapp mellom dem. Dette gjelder selv om trappen er stengt med låst dør og både hovedetasjen og sokkelen hver for seg har alle hovedfunksjoner.

Alle hovedfunksjoner

Med alle hovedfunksjoner menes om det mulig å sove, stelle seg, lage mat og oppholde seg. Vurderingen må gjøres ut fra hva som er mulig, ikke hva som er vanlig boligstandard. Alle hovedfunksjoner kan derfor i prinsippet nås etter bestemmelsen med et rom med toalett og vask og et oppholdsrom med plass til en seng.

Utleie

Utleie av del av bolig er ikke i seg selv søknadspliktig. Skal rom brukes eller leies ut til noe annet enn det som rommet er godkjent for, er dette en søknadspliktig bruksendring. Godkjent bruk fremgår vanligvis av sist godkjente plantegning hos kommunen. Det er for eksempel søknadspliktig å leie ut et rom som er tilleggsdel (for eksempel bod) som hoveddel (for eksempel soverom).

Eksempel fra dibk.no: Utleiedel forbundet med trapp

Et praktisk eksempel: Boligeier ønsker å etablere en kjellerleilighet for utleie. Kjellerleiligheten er forbundet med resten av boligen med en trapp, som sperres i begge ender med låst dør. Adkomst mellom de to delene er ikke mulig uten at dører låses opp fra begge sider. Kjellerleiligheten har egen inngang og alle hovedfunksjoner, men er ikke fysisk adskilt fra den andre delen av boenheten. Dette vil derfor ikke være en søknadspliktig oppdeling av boenhet. Om kjellerleiligheten leies ut eller ikke, har ikke betydning for søknadsplikten.

Dibk.no har en veiviser hvor du kan finne ut hva du har lov til å bruke et rom i boligen til.

Kilde: dibk.no

 

Utleie av kontor til egen virksomhet/AS i egen bolig