Fast eiendom

Må det være så vanskelig å se hvem som eier hva i Norge?

Særlig for offentlige myndigheter er det viktig å vite hvem som eier hvilke eiendommer. Men dagens løsninger dekker ikke dette behovet.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Kartverket har derfor sammen gjennomført en kartlegging. De har sett på offentlige myndigheters tilgang til opplysninger og bruk av opplysninger om eierskap til aksjer og fast eiendom. I dag mangler et register som gir en komplett oversikt over opplysninger over hvem som eier fast eiendom i Norge.

Frivillig å tinglyse og kompliserte eierstrukturer

En av grunnene til dette er at det er frivillig å tinglyse eiendom. Kartleggingen slår også fast at dagens eierstrukturer kan være komplekse og at det ofte kan være vanskelig å finne frem til hvem som egentlig eier både aksjeselskaper og fast eiendom.

Mangelfulle digitale løsninger

Opplysninger om eierskap er viktige for utførelsen av samfunnsoppdragene til mange myndigheter og anvendes til flere ulike formål. Eierskapsopplysninger er sentrale for eksempel for å utføre tilsyn og i forbindelse med stats- og samfunnssikkerhet, forvaltning av skatt og avgift, kommunal myndighetsutøvelse og administrative oppgaver.

Mangelen på felles og helhetlige digitale løsninger, gjør at mange må gjøre den samme manuelle jobben mange ganger med å hente inn og sammenstille eierskapsopplysninger fra flere ulike kilder.

Vanskelig å identifisere utenlandske eiere

Det er flere og flere utenlandske personer og selskaper som eier i Norge. Kartleggingen viser flere felles utfordringer med å identifisere utenlandske eiere. Det gjelder blant annet eierskap via utenlandske forvalterkontoer og at det i dag ikke er en felles standard for registrering av identifiserende opplysninger om utenlandske eiere.

Les mer om kartleggingen på Kartverkets sider

Kartleggingen baserte seg på intervjuer med cirka 30 statlige myndigheter samt flere kommuner og fylkeskommuner.

Krav om registrering av husleiekontrakter