Ukategorisert

Styrket samarbeid med NHF for bedre medlemstilbud

1. juni styrket Bergen Huseierforening samarbeidet, og gikk inn som en lokalavdeling i Norges Huseierforbund. Som medlem i Bergen Huseierforening betyr det at du vil ha de samme fordelene som før, men i tillegg får du noen nye.

For oss som jobber i foreningene betyr det at vi rasjonaliserer en del administrative oppgaver. Dermed får vi tid til mer av det som er aller viktigst, nemlig medlemskontakt og boligpolitisk arbeid.

Tilbud om forsikring og andre fordeler

Særlig ser vi frem til igjen å kunne tilby medlemstilbud på forsikring. Norges Huseierforbund har i en årrekke hatt samarbeid med Tryg, og etter sommeren vil også Bergen Huseierforenings medlemmer nyte godt av dette samarbeidet. For å sikre at medlemmene blir tatt vel imot, trenger Tryg litt tid på å legge til rette for dette. Vi sier fra når det er klart.

Det kommer flere nye medlemsfordeler enn forsikring, men også disse vil bli presentert etter sommeren.

Lang historie

Bergen Huseierforening var en av pådriverne for å stifte Norges Huseierforening i 1912 og var en viktig lokalforening i Norges Huseierforbund fra stiftelsen og helt frem til 2003. Deretter var det cirka 20 år med annen organisering, før vi nå er tilbake til en ordning vi historisk er godt kjent med fra tidligere.

Norges Huseierforbund må ikke forveksles med Huseiernes Landsforbund. I 1987 meldte Oslo Huseierforening seg ut av Norges Huseierforbund, og startet en ny organisasjon som ble kalt Huseiernes Landsforbund (fra 2020 kalt Huseierne). Vi har ikke samarbeid med sistnevnte.

Norges Huseierforbund tok i 2015 i bruk navnet BoligMentoren for nettopp for å unngå forveksling.

Vi har forståelse for at det hele kan virke litt uoversiktlig. Men kjernen er altså at Bergen Huseierforening består, men nå tilbake som en lokalavdeling i Norges Huseierforbund.

Lurer du på noe om dette? Ta gjerne kontakt!