Plan og bygg

Synes du det er vanskelig å parkere?  

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Du er ikke den eneste. Både i private boligprosjekter og i parkeringshus er plassene ofte svært trange og det kan det være vanskelig å parkere. Sintef anbefaler nå at parkeringsplasser blir større.

Av hensyn til klima og miljø, hadde det vært bedre om bilene ble færre og mindre. Men slik er det ikke. Hver bil krever stadig mer parkeringsplass. Når parkeringsplassene er små og bilene store, blir det også flere skader.

Hvor mange parkeringsplasser vi skal ha, og om plassene skal være utendørs eller innendørs, er en politisk og markedsmessig beslutning. Det er ikke noe Sintef kan bestemme. Men deres anvisninger blir ofte vist til i tvistesaker.  Det er bakgrunnen for at Sintef skal revidere anvisingen om parkeringsplasser og garasjeanlegg.

Bilene våre vokser ut av parkeringsplassene.

I TEK17 er standarden 1,8 meter bred og med ytre overheng på 12 meter. Men bilstørrelsene som ligger til grunn for «dimensjonerende personbil» er basert på gamle mål som ikke stemmer overens med dagens biler. Sintef skal revidere Byggforskseriens anvisning «Parkeringsplasser og garasjeanlegg». Målet er å angi mer detaljert hva som er nødvendig plass for bil og manøvrering, for nødvendig plass for å komme inn og ut av bilen, samt gå forbi bilen.

Sintef foreslår nå å nå sette bredden på dimensjonerende personbil til 1,9 meter. Bredde med speil mener de må settes til 2,1 meter og dimensjonerende svingdiameter til 13 meter.

Ja eller nei til brostein i Bergen?