Ukategorisert

Verdivurdering av trær

Verdivurdering av trær

En felles norsk standard for verdivurdering av trær er på høring frem til 20. april. Metoden tar sikte på å fastsette en realistisk erstatningsverdi ved skade på eller ulovlig felling av trær.

Standarden NS 3846 beskriver en metode for verdivurdering av trær som vokser i gatemiljø, parker, hager, friområder, naturtomt eller liknende. Resultatet blir en sum som tilsvarer eierens tap ved ulovlig felling eller skade. Metoden for verdivurdering tar sikte på å fastsette en realistisk erstatningsverdi ved skade på eller ulovlig felling av trær. Metoden kan også benyttes til å verdivurdere trær i situasjoner der det er ønskelig å synliggjøre trærnes verdi i forbindelse med vurdering av et område.

Forslaget er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 591 Verdivurdering av trær.

Les høringsforslaget og legg inn dine kommentarer før 20. april 2023. Du finner lenke til høringsforslaget her.

Relaterte innlegg