Arrangementer, Skatt

Verdsettelse av aksjer og bolig – tillegg til skattebrunsj

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det gikk litt fort for seg under skattebrunsjen 25. november, og verdsettelsesrabatt av aksjer ble ved en feil utelatt. I det følgende kommer en liten oppsummering og betraktninger omkring aksjer og bolig. Kanskje det er på tide å likestille verdsetting av aksjer og sekundærbolig?

Tilgodeser profesjonelle utleiere på bekostning av privatpersoner

I forslag til statsbudsjett for 2022 ble det foreslått å øke verdsettelsen av sekundærboliger fra 90 til 95 prosent, samtidig ble det foreslått å redusere verdsettelsen av aksjer fra 50 til 55 prosent. Det innebærer at man får en vesentlig større formuesrabatt dersom man har organisert utleien i et aksjeselskap.

30.11 – Gjennom budsjettforliket med SV har regjeringen kommet frem til å verdsette aksjer og driftsmidler til 75 prosent av verdien. 

Stor andel private utleiere

Vi har en stor andel private utleiere i Norge. I Forbrukerrådets store undersøkelse av leiemarkedet fremgår det at 7 av 10 leieboere leier av en privat. Rapporten viste at de som leier privat er mer fornøyd enn de som leier av en næringsdrivende/kommersiell aktør (figur 19, s. 46).

I rapporten uttales det «Resultatene tyder også på at de som leier av privatpersoner, totalt sett er mer tilfredse enn de som leier av organisasjoner, næringsdrivende eller offentlige aktører.»

Med en privat utleier vil man ha en tettere relasjon og større rom for tilpasning, enn man typisk vil ha til et utleieselskap.

Uheldig utvikling

De senere årene har kostnadene forbundet med å eie en sekundærbolig økt betraktelig, som følge av økte boligpriser og skjerpet skattlegging. Dette er kostnader som i stor grad blir kanalisert til leietaker i form av høyere husleie.

Samtidig ser vi at andelen sekundærboliger minker ettersom skattetrykket gjør at stadig flere private utleiere ser seg nødt til å kaste inn håndkleet.

I et presset markedet er det uheldig at enkelte aktører har særfordeler, særlig når de det går på bekostning av de som tilbyr en bedre tjeneste. Like investeringer bør likebehandles også når det gjelder bolig.

Med dagens skattlegging vil profesjonelle utleiere fortsette å ta stadig større markedsandeler på bekostning av privatpersoner.

Les mer:

Betaler du for mye i formue- og eiendomsskatt? Endrede regler for verdsettelse av bolig

Klar tale

Som privatperson får man formuesrabatt på 5 prosent og som et AS får man formuesrabatt på 50 prosent. Dersom det er et politisk mål å profesjonalisere utleiesektoren bør det fremgå klart i budsjettene og ikke kun som stadig små endringer i formuesverdsettelsen.

Se hele skattebrunsjen i opptak her:

Les mer:

Det er ikke lenger god butikk å drive bygård

Gjennomgående feil ved formuesberegning av flerboligbygg

Stor suksess for vår nye digitale satsning

Ole Christian Juriks, advokatfullmektig