Skatt

Hvordan var det nå dette med eiendomsskatt i Bergen?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som bystyret i Bergen har valgt å kreve inn. Boligeiendommer verdsettes ved bruk av boligverdi fastsatt av Skatteetaten.

Skattegrunnlaget settes til 70 prosent av Skatteetatens boligverdi. Boligverdien er Skatteetatens utregning som skal være tilnærmet lik markedsverdien av boligen din. Verdien er regnet ut fra eiers innrapporterte opplysninger om boligen i skattemeldingen (boligens areal, primærrom, byggeår og boligtype) og solgte boliger i samme område i kommunen. Boligverdien finner du i skattemeldingen under punktet “Bolig og eiendom”. Eiendomsskatten for 2024 er beregnet ut fra fastsatt boligverdi for inntektsåret 2022. Boligverdien påvirkes ikke av om boligen din er primær- eller sekundærbolig. Det har derfor ikke betydning for utregning av eiendomsskatten om du eier flere boliger.

Les mer om boligverdi og forklaring av ord og begreper hos Skatteetaten

Taksering av nybygg, nærings- og fritidseiendommer

Boligeiendommer hvor Skatteetaten ikke har fastsatt en boligverdi (blant annet nye boliger), blir taksert av kommunen. For fritidseiendommer settes skattegrunnlaget til 70 prosent av eiendommens skattetakst. For næringseiendommer og øvrige eiendommer settes skattegrunnlaget til 100 prosent av eiendommens skattetakst. Eiendomsskatten for inneværende år skrives ut innen 1. mars.

Bunnfradrag

Det trekkes fra et bunnfradrag for hver godkjente boenhet på eiendommen. Bunnfradraget i 2024 er på 750 000 kroner for boliger og fritidsboliger. Det gis ikke bunnfradrag for andre typer eiendommer.

Skattesats

Det er bystyret som bestemmer eiendomsskattesatsene. Eiendomsskatteloven setter rammene, og legger til grunn at den ikke kan være høyere enn 7 promille for næringseiendom og 4 promille for boliger og fritidsboliger. For bolig- og fritidseiendommer i Bergen er satsen 2,6 promille, for næringseiendommer er satsen 5 promille.

Søk i kommunens eiendomsskatteliste for 2024 her

Det finnes noen unntak

For enkelte eiendommer har ikke kommunen adgang til å skrive ut eiendomsskatt. Det gjelder blant annet noen typer eiendom eid av staten, som for eksempel, museer, idrettsanlegg og historiske bygg og kommunale eiendommer, kirker, gårdsbruk og en del andre.

Eiendommer som tilhører en stiftelse eller en institusjon som driver samfunnsnyttig virksomhet eller bygninger som er av historisk verdi, kan kommunen frita etter skjønn.

Kan du bo et sted du ikke sover?