Skatt

Betaler du for mye i formue- og eiendomsskatt? Endrede regler for verdsettelse av bolig

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Reglene for endring av formuesverdi ble endret med virkning fra inneværende skatteår. Endringen innebærer at det for flere vil være aktuelt å få vurdert og endret verdien på boligen sin. Her er det penger å spare for den årvåkne huseier.

Verdsettelsesrabatt

For enkelte eiendeler får man en reduksjon i formuesverdien – en verdsettingsrabatt. Det vil si at den skattepliktige formuen blir lavere enn det den reelt er, noe som medfører lavere formuesskatt.

Verdsettelsesrabattene for fast eiendom fremgår av skatteloven § 4-10. Primærbolig verdsettes til 25 prosent av estimert markedsverdi, og sekundærbolig til 90 prosent av estimert markedsverdi.

Estimert markedsverdi

Grunnlaget for den estimerte verdien fastsatt av Skatteetaten er en kvadratmetersats basert på beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmetersatsen i skattemeldingen blir påvirket av boligmarkedet i området boligen ligger, og kan derfor vise en avvikende pris enn det som er tilfellet for din bolig.

Dersom det kan dokumenteres at formuesverdien er satt for høyt på boligen kan du endre dette i skattemeldingen eller sende inn en endringsmelding for inntil de tre siste inntektsårene. Som dokumentasjon kan det benyttes takst fra takstmann, verdivurdering fra eiendomsmegler eller observerbar markedsverdi.

Fjerning av «tulleregel»

Før inneværende inntektsår var det slik at for å klage på formuesverdien måtte denne overstige henholdsvis 30 prosent av estimert markedsverdi for primærbolig, og 100 prosent for sekundærbolig. Det var med andre ord et slingringsmonn på 5 prosent for primær- og 10 prosent for sekundærbolig, i disfavør av huseier.

Hvis du kunne dokumentere at Skatteetaten hadde satt en høyere verdi enn henholdsvis 30 og 100 prosent, kunne formuesverdien bli satt ned, men ikke lavere enn til 30 og 100 prosent av estimert markedsverdi. Dette til tross for at loven uttrykkelig sier at verdien av primær- og sekundærbolig skal settes til 25 og 90 prosent.

Les mer om endring av formuesverdi på Skatteetatens nettsider

Eksempel:

Huseier Helene eier en sekundærbolig hvor Skatteetatens estimerte markedsverdi er kr 6 600 000. Formuesverdien er da 90 prosent av markedsverdien, som utgjør kr 5 940 000.

Helene har fått en verdivurdering fra en lokal megler som sier at boligen er verdt kr 6 200 000. Formuesverdien burde da utgjort kr 5 580 000, som er 90 prosent av verdivurderingen.

Men siden formuesverdien (kr 5 940 000) ikke overstiger markedsverdien (6 200 000) vil ikke Helene få satt ned formuesverdien. For å få satt ned formuesverdien måtte den overstige 100 prosent, men i dette tilfellet utgjør formuesverdien kun 95 prosent av markedsverdien.

Dersom hun hadde endret markedsverdien i skattemeldingen ville Skatteetaten gått ut fra 100 prosent av verdien og ikke 90 prosent. Helene ville dokumentert en lavere markedsverdi, men fått en 250 000 kroner høyere formuesverdsettelse.

Eksempelet illustrerer en ubegrunnet og dårlig regel som nå heldigvis er historie.

Vurdere ny verdivurdering

Nå kan alle huseiere få nedsatt formuesverdien til henholdsvis 25 og 90 prosent av dokumentert omsetningsverdi. Med regelendringen kan det være aktuelt for flere å få vurdert verdsettelsen på sin bolig på ny. Det er gjerne et par tusenlapper å spare i formuesskatt, og i de fleste tilfeller også eiendomsskatt.

Lurer du på om du har for høy formuesverdi? Vi hjelper medlemmer med å komme frem til observerbar markedsverdi. Har du spørsmål eller trenger bistand til endringer så ta kontakt med oss.

Advokatfullmektig Ole Juriks

Advokatfullmektig Ole Christian Juriks, Bergen Huseierforening

Ønsker du å leser mer om temaet se gjerne:

Artikkel fra Skattebetalerforeningen

Artikkel fra TV2.no

Henvisning til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.