Utleie

Endring i leien etter konsumprisen

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fra januar 2021 til januar 2022 har det vært en økning i konsumprisindeksen på 3,2 prosent. Hvilken betydning har det for ditt utleieforhold?

SSB melder at de høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens blant annet prisutviklingen på matvarer og klær dempet oppgangen.

Øke leien?

Loven setter som kjent begrensninger på hvor mye og hvor ofte du kan øke husleien i et leieforhold.

I leieforhold uten sluttdato og i langvarige tidsbestemte leiekontrakter, kan du årlig øke leien tilsvarende økningen i konsumprisindeksen.

Leier du ut på tidsbestemt kontrakt – som vi jo anbefaler – så står du fritt til å sette ny leie når den avtalte leieperioden er over. Du kan leie ut til samme eller ny leietaker, men den nye leien er ikke bundet av noen bestemte prosenter, så lenge leien ikke er «urimelig».

Les mer: Husleieloven § 4-1 

3-årskontrakt

Hovedregelen for tidsbestemte kontrakter er tre års varighet. I disse leieforholdene kan leien økes en gang i året tilsvarende endringen i konsumprisindeksen. Leier skal ha en måneds varsel. Har leieforholdet vart i mindre enn et år, kan du ikke øke leien.

Dersom leieforholdet startet i januar 2021 og avtalt leie var 10 000 kroner, kan du nå – med en måneds varsel – øke leien til maksimalt 10 324 kroner.

Kalkuler: Du kan beregne økningen i kpi for ditt leieforhold i SSBs kalkulator

1-årskontrakt

Leier du ut for eksempel sokkelleiligheten i eneboligen din og du selv bor i hoveddelen, så kan du lovlig ha kontrakt med utleie for bare ett år om gangen. Men du kan ikke øke leien i ettårsperioden. Når ett år er omme, kan du leie ut på nytt for et nytt år, med samme eller med endret leiesum, eller du kan avslutte leieforholdet om du ønsker det.

Økning til gjengs leie

I et tidsubestemt leieforhold – altså et leieforhold uten forhåndsavtalt sluttidspunkt – kan du i tillegg til den årlige konsumprisindeksreguleringen, hvert tredje år øke leien til gjengs leie. Leier skal i så fall ha seks måneders varsel før økning til gjengs leie.

Les mer: Husleieloven § 4-3 om økning til gjengs leie.

Ryddig leieregulering bidrar til gode leieforhold


Øke leien av andre grunner enn kpi?

Selv om du leier ut med strøm inkludert, og strømutgiftene har øket mye, så kan du ikke øke leien i et eksisterende leieforhold av den grunn. Det kan du heller ikke om «alt» annet er blitt dyrere, for eksempel kommunale avgifter. Du kan heller ikke øke leien fordi leietaker har tatt inn en samboer i løpet av leieforholdet.

Det er derfor viktig at du setter «riktig» leie ved inngåelsen av leieforholdet siden det er begrenset hva du kan gjøre underveis.

Oppsummering

Leieøkninger må altså følge lovens system. Ved inngåelse av ny kontrakt kan du sette ny leiesum og nye betingelser.

I eksisterende leieforhold kan du årlig foreta justering i samsvar med konsumprisindeksen med en måneds varsel, og eventuell regulering til gjengs leie hvert tredje år, men da med seks måneders varsel.

Les videre vår artikkel «Hvor ofte kan du øke leien?»

 

 

 

 

 

Henvisning til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.