Utleie

Hvor ofte kan du øke leien? 

øke leien
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Husleielovens regler om husleieøkninger kan ikke fravikes i avtale. Det betyr at du ikke kan øke leien oftere eller med høyere beløp enn loven tillater.

Du kan endre leien på følgende vis:
•    Èn gang i året tilsvarende endringen i konsumprisindeksen. Det må være gått minst ett år siden leieforholdet startet eller ett år siden siste leiefastsettelse ble satt i verk før leien kan justeres. I tillegg skal leieren ha minst en måneds varsel.

•    Hvert tredje år kan leien økes til gjengs leie. Leier skal da ha seks måneders varsel, og leien skal ikke ha blitt endret med mer enn endringene i konsumprisindeksen – jf over – i de foregående årene.

•    Har du et tidsbestemt leieforhold som utløper på en bestemt dato, står du fritt til å avtale ny leiepris når dette leieforholdet er avsluttet og du inngår nytt leieforhold. Eneste begrensning er at leien ikke skal være urimelig høy.

Hva er konsumprisindeks?

Konsumprisindeksen viser endringen i nivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i konsumprisindeksen brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi. I Norge beregnes konsumprisindeksen månedlig av Statistisk sentralbyrå.

Det kommer nye tall for konsumprisindeksen hver måned, men indeksen for siste måned blir ikke offentlig før ca den 10. i den påfølgende måned.

Hvordan beregne konsumprisindeksen?

Den enkleste måten å beregne konsumprisindeksen er å bruke Statistisk sentralbyrås priskalkulator. Den finner du enkelt ved å klikke på lenken nedenfor. Der kan du fylle inn nåværende leiesumm, og måned og år for når den siste fastsettelsen ble gjort, og da fremkommer den nye leien.

Lenke til SSBs kalkulator

Legg igjen en kommentar