Fast eiendom, Plan og bygg

Hva betyr de ulike arealbegrepene?

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Synes du det er mange begreper om boligareal? Her får du en oversikt. 

Bruksareal (BRA) og Primærrom (P-ROM) skal alltid oppgis i salgsoppgaver og internettannonser. Takstrapporter inneholder som regel arealbegrepene Bruttoareal BTA og Bruksareal BRA. Bruksarealet er delt i P-ROM og S-ROM.

BTA – Bruttoareal er hele arealet til boligen, inkludert yttervegger, trapper og boder, men eksklusiv for eksempel terrasser. For flermannsboliger teller man areal til midten av veggen mot nabo eller fellesareal. BTA oppgis normalt ikke i salgsoppgaver og internettannonser.

BRA – Bruksareal er det arealet som er innvendig i boligen, fra innsiden av ytterveggene, altså boenhetens totale bruksareal.  BRA skal være de arealene du faktisk kan bruke til noe.  Høyden må være på minst 1,90 meter og bredden på minst 0,60 meter for at det skal regnes med. Samlet BRA er P-ROM + S-ROM.

P-ROM – Primærrom er de delene av bruksarealet som brukes til opphold, for eksempel entré/vindfang, allrom, stue, omkledningsrom, soverom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, kjøkken, bibliotek, kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, innredet hobbyrom, trimrom, innredede ganger og trapper mellom primærromoppholdsrom. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen.

S-ROM – Sekundærrom alle de rommene som ikke brukes til opphold. Det er alle former for boder, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, gang og trapp mellom slike areal og vegger mellom primærrom og sekundærrom.

BYA – Bebygd areal er det arealet som bygningen opptar av terrenget («fotavtrykket»). Terrasse med tak, samt bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 m er med i bebygd areal. Bebygd areal for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser.

BOA – Boligareal benyttes ikke lenger som begrep i takster ol.