Bergen

Ny styreleder i Bergen Huseierforening

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Arkitekt Elisabeth Rakner ble på foreningens generalforsamling 21.06.2021 enstemmig valgt til ny styreleder i Bergen Huseierforening. Hun blir dermed første kvinnelige styreleder i foreningens 136 år lange historie. Vi gratulerer Elisabeth Rakner med vervet og gleder oss til å arbeide med henne for huseiernes beste.

Avtroppende styreleder Harald Grimelund går av etter 3 år som styreleder. Vi takker Grimelund for en god innsats for foreningen og medlemmene. Inn i styret kommer Steinar Aagesen, som har lang fartstid som huseier og mye erfaring med eiendom i Bergen.

Vår nye styreleder

Elisabeth Rakner har drevet som arkitekt med egen praksis i sitt yrkesaktive liv. Hennes spesialområde er bebyggelsen på Fjellsiden og sentrum hvor hun har bistått en rekke huseiere med ombygginger og nybygg.

Rakner er kanskje mest kjent for å ha tegnet de tre midtre holdeplassene til Fløibanen under oppgraderingen i 2002. Som arkitekt og leder av Huseierforeningen følger hun i fotsporene til den velkjente arkitekten Einar Oscar Schou, som for øvrig tegnet Nedre Fløibanestasjon som ble åpnet i 1918.

Kort intervju med ny styreleder:

Hva kan medlemmene forvente med deg som leder av foreningen?

Med meg som styreleder kan medlemmene forvente en engasjert leder som vil bidra til det beste for byens huseiere.

Hva mener du er de viktigste sakene for foreningen i din kommende periode?

For Bergen Huseierforening har det viktigste alltid vært å bistå medlemmene og sikre deres interesser. Det er viktig at foreningen står opp for huseiere og medlemmer som opplever urett, enten det er fra det offentlige, naboer eller leietakere.

Hvordan skal vi nå ut til enda flere huseiere og øke medlemsmassen?

En forening er ingenting uten medlemmene. Vi må bli flinkere på å synliggjøre de fordelene huseierne i byen har av å organisere seg. Samtidig må vi fortsette det gode arbeidet med å yte god juridisk bistand, skrive relevante artikler og arrangere medlemsmøter.