Utleie

BA: Bergen Huseierforening uttaler seg om husleieøkninger

husleieøkninger
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fornøyde leietakere hos greie utleiere er også en del av det samlede bildet om leiemarkedet i Bergen. Les BA fra 30. mai. For mange private utleiere er det er viktig å ha stabile leietakere som de er trygge på og som blir boende over tid. Men samtidig har strømmen blitt dyrere, kommunale avgifter øker og renten skrus opp. Dette har ført til at flere utleiere har sett seg nødt til å justere opp leieprisene etter konsumprisindeksen. 

Les om den fornøyde leietakeren Anna Mascolo her

Jonny Taule er en seriøs og god utleier. Det er bra at han står frem som et eksempel på private utleiere som ikke tyner leietakerne sine økonomisk. Utleiere får ofte kjeft i sosiale medier og andre steder. Vi ser mange eksempler på at private utleiere ikke tar spesielt høy leie og heller ikke øker leien selv om de har muligheten.

Husleieloven er det regler for hvor ofte og hvor mye leien kan reguleres. Den muligheten er knyttet til endringer i konsumprisindeksen. I flere år har det bare vært bagatellmessige endringer i konsumprisindeksen, og mange utleiere har ikke brydd seg med å justere. Men nå når vi er inne i en tid hvor kostnadene stiger, også for utleiere. Da er det en del utleiere som også ser på hvilke muligheter de selv har for å øke leien. Mange har store banklån med stadig stigende renter. Det er også økte skatter og kommunale avgifter for huseiere. I tillegg har prisene for å holde hus vedlike, både materialer og arbeidskraft, gått opp. Dermed er mange huseiere nødt til å øke leien for å få gjort nødvendig vedlikehold. Hvis utleien ikke går «i pluss», risikerer vi at hus og bygninger forfaller.

Vi er opptatt av at de utleierne som øker leien, holder seg innenfor lovens regler. Det er viktig med så god forutsigbarhet som mulig både for leietakere og utleiere.

Men hvis marginen for utleie blir for liten eller null, risikerer vi også at det blir færre private utleiere.

Les mer:

Nye leiekontrakter før sommeren?

Vil ikke øke leien for studentene