Bergen

Opprop for å bevare Byarkitekten i Bergen

Bergen Arkitektforening har startet et opprop for å bevare Byarkitekten i Bergen som en uavhengig stemme innen arkitektur og utvikling av byen. Bakgrunnen for oppropet er at byrådet har tatt til orde for å legge byarkitektkontoret inn under plan- og bygningsetaten.

Bergen Huseierforening har signert oppropet fordi vi mener at Byarkitekten har gjort en god jobb. Vi lever i en brytningstid hvor boligmønster og arkitektur er i endringer. Et av prosjektene til Byarkitekten vi ønsker å trekke frem er foredragsserien «NABO – Hvordan skal vi bo sammen» om sosiale boligmodeller. Samt konkurransen «Bopilot Hackathon» som utfordret folk til å tenke nytt om bygg og bolig.

For ytterligere informasjon om oppropet og Byarkitektens arbeid se denne lenken på Bergen Arkitektforenings nettsider.

 

Foto Laura Ve, Bergen Kommune