Bergen

Hva er egentlig Byarkitektens mandat, rolle og prioriteringer?

byarkitekten

Nå er evalueringen klar. Rapporten viser at Byarkitekten har oppnådd betydelige resultater og skapt positive endringer. Men rapporten kommer også med noen anbefalinger.

Byarkitekten i Bergen ble opprettet i 2016 som en egen, uavhengig etat uten vedtaksmyndighet. Bystyret ba nylig om en evaluering av Byarkitektens arbeid. Les mer om det evalueringen har kommet om ressursbruk, arbeidsområder og måloppnåelse.

Les hele rapporten fra Asplan Viak  

Har bidratt til å løfte standarden

Rapporten konkluderer med at Byarkitekten har bidratt til å løfte standarden for arkitektonisk utforming og byutvikling gjennom tiltak som arkitekturstrategien Arkitektur+, offentlig debatt om arkitektur, rådgiving og økt søkelys på bærekraft og kvalitet. Dette har ført til økt oppmerksomhet om estetikk, funksjonalitet og bærekraft i prosjekter.

Vi har tidligere skrevet om da Byarkitekten arrangerte konkurranse om morgendagens byutvikling og holdt foredrag om sosiale boformer.

Raporten konkluderer med at Byarkitekten har lykkes med å sette kvalitet og arkitektonisk utforming på dagsordenen, øke bevisstheten om arkitektur i byutvikling, og forbedre utformingen av bygninger og byrom i Bergen. Men det er fortsatt nødvendig å gjennomgå mandatet med en bedre politisk forankring.

Les mer på Bergen kommunes sider