Bergen, Plan og bygg

Reduseret saksbehandlingstid for reguleringsplaner

saksbehandlingstid i reguleringsplaner

Plan- og bygningsetaten i Bergen har lyktes med å redusere saksbehandlingstiden for reguleringsplaner i Bergen kommune det siste året. Direktøren for etaten Terje Wanvik publiserte en tekst på facebookgruppen Byutvikling i Bergen hvor det fremgår at saksbehandlingstiden har gått ned etter stort fokus på å øke effektiviteten i planprosessene.

Den samlede ansvarsbelagte tiden for etaten og kommunen nå er under 300 dager. Dette innebærer en betydelig reduksjon sammenlignet med tidligere år.

Forslagsstillerne bruker tid

Wanvik peker videre på en utfordring som fremdeles gjenstår, nemlig at forslagsstillere (utbyggere/utviklere), bruker opptil 1500 av de omtrent 1900 dagene som utgjør en planprosess. Dette er en betydelig tidsbruk som påvirker prosjektenes framdrift.

Statistikk presentert av Direktør i Plan- og bygningsetaten Terje Wanvik på Facebookgruppen «Byutvikling i Bergen»

Kommunen arbeider med å få fortgang i prosessene, men det gjenstår fortsatt en del arbeid for å optimalisere prosessen ytterligere. «Tiden går ned, men det går for sent.» skriver Wanvik.

Høringsinstansene, som spiller en viktig rolle i prosessen, bruker omtrent 66 dager på sitt ansvarsområde. Dette er litt opp fra året før, noe som kan tilskrives kompleksiteten i planprosessene og behovet for grundige vurderinger.

Ønsker tidlig involvering

Direktøren peker på et det nok er flere årsaker til at forslagsstillere bruker mye tid. Han trekker blant annet frem økte krav knyttet til samordnet areal- og transportpolitikk, naturmangfold, og andre bærekraftsindikatorer. Direktøren mener imidlertid at en del av disse utfordringene kunne vært unngått hvis Plan- og bygningsetaten ble involvert tidligere i prosessene.

Wanvik påpeker at etaten altfor ofte blir presentert med ferdigillustrerte planer som de skal «godkjenne», men som har store mangler og fravær av sentrale avklaringer og hensyn ivaretatt. Dette problemet er noe han har adressert de siste to årene, og selv om det er gradvis bedring, går det fortsatt for tregt.

Fortsatt effektivisering

Til tross for betydelige fremskritt med å redusere saksbehandlingstiden for reguleringsplaner i Bergen kommune, er det fortsatt arbeid som må gjøres for å optimalisere prosessen ytterligere. Involvering av Plan- og bygningsetaten tidligere i planleggingsprosessen og tydelige milepælsplaner trekkes frem som viktige tiltak for å forbedre prosessen ytterligere.

Debatt om planprosesser i Bergen

Se video fra Areandaluka hvor direktør i Plan- og bygningsetaten Terje Wanvik diskuterer planprosesser med Harris-partner Ingrid Sævold Moe:

PBE-sjefen: – Vær så snill, lag en plan som har null parkering