Skatt, Utleie

Skatt ved korttidsutleie

Skatt ved korttidsutleie
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Korttidsutleie er utleie som varer kortere enn 30 dager. Det er ulike skatteregler avhengig av om man leier ut i egen bolig eller i en sekundærbolig. Kortidsutleie i sekundærbolig skattlegges som alminnelig utleie. Korttidsutleie i egen bolig og fritidsbolig er regulert i Skatteloven § 7-2.

Ved utleie av sekundærbolig er det skatt på inntekter og fradrag for utgifter, som i en vanlig utleieleilighet. Skattesatsen for kapitalinntekt i 2023 er på 22%. Om utleien blir regnet som næringsvirksomhet er skattesatsen nærmere 50 %. Utleie til fritidsformål i næring er også avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 5-5.

Skatteloven § 7-2 (2). Utleieinntekt mv.

(2) For fritidseiendom som har vært delvis utleid eller utleid i deler av året, regnes 85 prosent av utleieinntekten som overstiger 10 000 kroner, som inntekt. Det samme gjelder utleieinntekt fra egen bolig når leieforholdet er kortere enn 30 dager.

Lenke til loven

Korttidsutleie i egen bolig

Det følger av skatteloven § 7-2, 2. ledd at egen bolig som har vært delvis utleid eller utleid deler av året, regnes 85 % av utleieinntekten som overstiger 10 000 kr som inntekt. Dette er tilsvarende de reglene som gjelder utleie av egen fritidsbolig.

Ved korttidsutleie av egen bolig (bolig man selv bebor) gjelder følgende. De første 10 000 kronene er skattefrie. Så beregnes det skatt av 85% av det overskytende beløpet. Man får et sjablongfradrag på 15 %, og det er således ikke anledning til å føre fradrag ved utleien.

Eksempel

– Dersom man leier ut en hybel i sin egen bolig for 500 kr natten i 80 netter i året vil de totale leieinntektene utgjøre 40 000 kr.
– De første 10 000 kr skattefrie, så vi sitter igjen med 30 000 kr
– Skattepliktig gevinst er 85 % av 30 000 kr, som utgjør 25 500 kr
– Av de 25 500 må vi beregne 22 % skatt, noe som utgjør 5610 kr i samlet skatt

Utleieforhold over 30 dager regnes som langtidsutleie

Næringsinntekt

Ved utleie av flere enheter må man være bevisst på grensen mot næring. Ved korttidsutleie skal det mindre til for å bli ansett å drive næring, særlig ved mange inn- og utflyttinger. Konsekvensen er at man må betale trygdeavgift og eventuell trinnskatt. Den samlede skattebyrden bli da opp mot 50 %. Utleie til fritidsformål i næring er også avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven §5-5 med redusert sats.

I en bindende forhåndsuttalelse kom skatteetaten til at korttidsutleie av to leiligheter var å regne for næring pga høyt aktivitetsnivå.

Formidlingsselskaper

Ved bruk av bookingselskaper, nettplattformer eller utleiemeglere el. er det brutto leieinntekt som er grunnlaget for beregning av skatteplikt. Så selv om en mellommann eller tjeneste tar 10-15 prosent av fortjenesten, skal skatteyter ta utgangspunkt i det faktiske leiebeløpet, altså 100 prosent.

Formidlingsselskaper har rapporteringsplikt til Skatteetaten, slik at inntekten automatisk skal fremgå på skattemeldingen.

Begrensninger i borettslag og sameier

Det er regler som begrenser kortidsutleie i Borettslagsloven og Eierseksjonsloven. Gjør deg kjent med reglene og vedtektene som gjelder for ditt borettslag/sameie før du går igang med korttidsutleie. Les mer: 

Relaterte innlegg