Skatt, Utleie

Fradrag for utgifter når du leier ut hytten?

Leide du ut fritidsboligen din i fjor og lurer på om du kan få fradrag for dine faste utgifter med å holde hytten?

Hva er en fritidsbolig?

La oss først slå fast: En eiendom regnes som fritidseiendom når den i hovedsak er brukt til fritidsformål. Det vil si normal ferie- og fritidsbruk og at du ikke leier den ut til boligformål. Det er også skattemessig forskjell på om du både bruker hytten selv og leier den ut eller om det er en ren utleiehytte. Så lenge du selv bruker eiendommen til normal ferie- og fritidsbruk, vil den regnes som din egen fritidseiendom selv om du leier ut til fritidsformål deler av året.

Skattepliktig inntekt

Bruker du også hytten selv til fritidsformål, vil årlig utleieinntekt inntil 10 000 kroner være skattefritt. Ved utleieinntekter over 10 000 kroner skal 85 prosent av inntektene regnes som skattepliktig inntekt. Inntekten skattlegges normalt som kapitalinntekt med 22 prosent. Eier du flere fritidseiendommer, som du også bruker selv til ferie- og fritidsformål, er det inntil 10 000 kroner i utleieinntekter for hver eiendom som er skattefritt.

Finn ut hva som gjelder for deg

Fradrag?

Merk at du ikke får fradrag for kostnader knyttet til utleie av fritidsbolig. Du kan ikke trekke fra dine faste kostnader eller innkjøp og investeringer du gjør i hytten. Reglene skiller seg altså fra reglene om utleie av bolig til boligformål, hvor det på nærmere vilkår er regler om fradrag.

Hvis du ikke bruker hytten selv i det hele tatt

Hvis du ikke bruker hytten selv, er alle utleieinntekter skattepliktig fra første krone. Dette gjelder uavhengig av om leieinntektene kommer fra korttidsutleie eller langtidsutleie.

Næringsinntekt?

I noen tilfeller kan utleieinntekter skattes som næringsinntekt. Dersom du driver omfattende utleie, kan utleieinntekter skattes som næringsinntekt, med en skattesats opp mot 50,6 prosent. Som en tommelfingerregel vil utleie av fem boenheter eller mer til bolig eller fritidsformål og mer enn 500 kvm forretningslokale, regnes som virksomhet. Utleie i mindre omfang kan også være næringsvirksomhet om aktivitetsnivået er høyt. Ved utleie til fritidsformål i næringsvirksomhet må det fort beregnes merverdiavgift.

Kan du bo et sted du ikke sover?