Skatt, Utleie

Skal du leie ut fritidsbolig i sommer?

leie ut fritidsbolig, kortidsutleie

Syv av ti nordmenn planlegger norgesferie i sommer. Det er mange som ønsker å leie hus og hytter i hele landet. Dersom du har en ledig hytte eller fritidsbolig kan det være attraktivt å leie den ut for en periode. For ved kortidsutleie av hytte du selv bruker kan du tjene opp til 10 000 kroner skattefritt!

For hytter og fritidsbolig som leies ut i deler av året gjelder reglene om korttidsutleie i skatteloven § 7-2 2. ledd. Det gjelder hytte og fritidsbolig som også brukes av eieren selv. Skatteinntekter fra rene utleiehytter vil være skattepliktige i sin helhet.

Skatteloven § 7-2.Utleieinntekt mv. 2. ledd

(2) For fritidseiendom som har vært delvis utleid eller utleid i deler av året, regnes 85 prosent av utleieinntekten som overstiger 10 000 kroner, som inntekt. Det samme gjelder utleieinntekt fra egen bolig når leieforholdet er kortere enn 30 dager.

Ved utleie av egen fritidsbolig gjelder følgende: De første 10 000 kronene er skattefrie. Så beregnes det skatt av 85 % av det overskytende beløpet. Man får et sjablongfradrag på 15 %, og det er ikke anledning til å føre annet fradrag ved utleien.

Eksempel

Utleie av hytte – 40 000 kr i leieinntekter
10 000 skattefrie – så vi sitter igjen med 30 000
85 % av 30 000 er skattepliktig inntekt, det utgjør 25 500
Av 25 500 må vi beregne 22 % skatt, noe som utgjør 5610 kr i samlet skatt

Beløpet føres i Skattemeldingen post 2.8.3 – « Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom som du selv har brukt»

Bruk av formidlingstjenester

Dersom du benytter formidlingstjenester som for eksempel Airbnb el. vil slike operatører som regel ta en provisjon. Det er brutto leieinntekt, altså beløpet før provisjonen er trukket fra, som er grunnlaget for beregning av skatt. Om leietaker betaler provisjonen vil ikke beløpet inngå i skattegrunnlaget. Les mer i Skatte ABC her.

Formidlingstjenester har nå en opplysningsplikt til Skattemyndighetene. Det innebærer at de vil opplyse om inntekten fra kortidsutleien. Den vil da fremgå på skattemeldingen. Sørg for å sjekke at beløpet stemmer.

Rene utleiehytter

Om fritidsboligen ikke brukes selv er inntektene skattepliktig. I et slikt tilfelle vil man kunne føre fradrag for relevante utgifter knyttet til driften – på lik linje med en utleiebolig.

Vær oppmerksom på at ved omfattende kortidsutleie kan utleier bli ansett for å drive næringsaktivitet. Blir du ansett for å drive næringsvirksomhet er skattesatsen nærmere 50 prosent. I BFU 6/16 er det uttalt at omfattende kortidsutleie av kun én leilighet kan oppfylle kravet til næringsaktivitet.

Blir du ansett for å drive næringsaktivitet er nok utleien også avgiftspliktig. Det innebærer at det skal beregnes merverdiavgift på leiebeløpet. Det er da også fradrag for inngående merverdiavgift. Begrunnelsen er konkurransehensyn ettersom hoteller og andre overnattingssteder må beregne merverdiavgift. Merk at det kun gjelder ved utleie til fritidsformål.

En fordel ved å drive næringsvirksomhet ved utleie til fritidsformål er muligheten for å avskrive verdien av utleieobjektet. Det avskrives med en sats på 4 prosent jf. skatteloven § 14-43 (h). Men tar eier ibruk en tidligere saldoavskrevet fritidsbolig som egen fritidsbolig foreligger vilkårene for uttaksbeskatning.

Les mer:

Grenser for kortidsutleie i eierseksjonssameier

 

Henvisning til denne artikkelen;

Legg igjen en kommentar