fritidsbolig, nyheter, skatt

Skal du leie ut fritidsbolig i sommer?

Syv av ti nordmenn planlegger norgesferie i sommer. Det er mange som ønsker å leie hus og hytter i hele landet. Dersom du har en ledig hytte eller fritidsbolig kan det være attraktivt å leie den ut for en periode. For ved utleie av hytte du selv bruker kan du tjene opp til 10 000 kroner skattefritt!

For hytter og fritidsbolig som leies ut i deler av året gjelder reglene om korttidsutleie i skatteloven § 7-2 2. ledd. Det gjelder hytte og fritidsbolig som også brukes av eieren selv. Skatteinntekter fra rene utleiehytter vil være skattepliktige i sin helhet.

Skatteloven § 7-2.Utleieinntekt mv. 2. ledd

(2) For fritidseiendom som har vært delvis utleid eller utleid i deler av året, regnes 85 prosent av utleieinntekten som overstiger 10 000 kroner, som inntekt. Det samme gjelder utleieinntekt fra egen bolig når leieforholdet er kortere enn 30 dager.

Ved utleie av egen fritidsbolig gjelder følgende. De første 10 000 kronene er skattefrie. Så beregnes det skatt av 85 % av det overskytende beløpet. Man får et sjablongfradrag på 15 %, og det er således ikke anledning til å føre fradrag ved utleien.

Eksempel
Utleie av hytte – 40 000 kr i leieinntekter
10 000 skattefrie – så vi sitter igjen med 30 000
85 % av 30 000 er skattepliktig inntekt, det utgjør 25 500
Av 25 500 må vi beregne 22 % skatt, noe som utgjør 5610 kr i samlet skatt

Beløpet føres i Skattemeldingen post 2.8.3 – « Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom som du selv har brukt»

Leies fritidsboligen ut hele året blir hele gevinsten skattepliktig. I et slikt tilfelle vil man kunne føre fradrag for relevante utgifter knyttet til driften – på lik linje med en utleiebolig.

Les mer om fradrag

Bruken av fritidsboligen vil også være relevant ved et senere salg.

Les mer om salg av hytte og fritidsbolig

Related Posts

Legg igjen en kommentar