Skatt

Slik klager du på eiendomsskatten

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I disse dager utskrives eiendomsskatten. Eiendomsskatt er en av de eldste skatteformene vi har i landet. Det er en kommunal skatt som kommunene selv velger om de vil innkreve. Bergen kommune regner med å få inn 971,3 millioner kroner på eiendomsskatten i 2020.

Det kan argumenteres med at eiendomsskatten gir uheldige utslag ettersom den ikke tar hensyn til skatteevnen til boligeieren. For pensjonister og lavtlønnede vil derfor skatten oppleves særlig byrdefull.

Boligverdi og eiendomsskattegrunnlaget

Eiendomsskatten beregnes ut fra boligverdien. Boligverdi er en estimert markedsverdi, basert på statistikk for solgte boliger av tilsvarende kvalitet i samme strøk. Det vil være en kvadratmeterpris beregnet av Skatteetaten ved Statistisk Sentralbyrå.

Eiendomsskattegrunnlaget er beløpet eiendomsskatten blir beregnet fra. Eiendomsskattegrunnlaget er 70 % av boligverdien for boliger og fritidsboliger.

Klage på verdsettelsen 

Dersom du skal klage på eiendomsskatten er det verdsettelsen av boligen du klager på. Det vil typisk være dersom det er feil antall kvadratmeter eller byggeår. Det vil også være tilfellet dersom din bolig ikke har samme standard som de som utgjør grunnlaget for statistikken. Dersom Skatteetaten etterspør opplysninger må det dokumenteres med typisk takstmann eller megler.

For å klage sender man inn en endringsmelding for 2018. Det er anledning til å endre for tre år tilbake i tid, slik at oppdatert informasjon da vil gjelde fra april 2018. Les mer om hvordan man klager på Skatteetatens nettsider eller kontakt oss i Bergen Huseierforening.

Skattesats og bunnfradrag

Skattesats og bunnfradrag vil varierer i ulike kommuner. Følgende gjelder for Bergen kommune i 2020:

«Bunnfradraget i 2020 er på 750 000 kroner for boliger og fritidsboliger (for hver godkjent boenhet). Det gis ikke bunnfradrag for eiendommer som ikke er boliger eller fritidsboliger.

Den generelle skattesatsen for 2020 er 5 promille. For bolig- og fritidseiendommer er den 2,8 promille»

Lenke til kommunens nettsider

Eksempel

Dersom Skatteetaten mener boligen din har markedsverdi på to million kroner vil grunnlaget for eiendomsskatt utgjøre 1 400 000 kr. Av dette kan man trekke fra bunnfradraget på 750 000 kr. Man sitter da igjen med 650 000, som det skal beregnes 2,8 promille skatt av. 650 000/1000*2,8 = 1820 kr

Informasjonsvideo

Bergen kommune har laget en informasjonsvideo om eiendomsskatt som kan sees her:


Lurer du på hvor mye andre har betalt i eiendomsskatt?

Her kan du søke i eiendomsskattelistene

Legg igjen en kommentar