Samarbeidspartnere

4 000 konsultasjoner gjennom 34 år

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Advokat Dag Nødtvedt har siden 1989 hatt over 4 000 medlemskonsultasjoner for Bergen Huseierforenings medlemmer! Nå blir han pensjonist.

Vi benytter anledningen til å stille ham noen spørsmål om hans erfaringer fra disse 34 årene, før det meste av hans tid skal gå med til landsted og fritid på heltid.

Nye lover betyr nye spørsmål

– De første årene jeg samarbeidet med Bergen Huseierforening var det mye arv, testament og skiftespørsmål jeg fikk fra medlemmene, forteller Nødtvedt.

– Da det kom nye lover om eierseksjonssameier i 1997 og avhending av fast eiendom i 1992, ble naturlig nok det tema i mange av konsultasjonene. Man skulle kanskje tro at når alle boliger hadde skiftet eier en gang etter 1992, så skulle alle reklamasjonsmuligheter for den boligen være uttømt, men slik er det jo ikke, sier han med et smil.

– I 1997 kom det ny plan- og bygningslov med mye strengere krav til tiltak som gjaldt påbygg og forandringer, og da ble det mange henvendelser om det.

Senere er disse lovene enten revidert eller erstattet av ny lov, noe som igjen har ført til ny usikkerhet hos medlemmer.
Videre sier han at de de fleste av oss på ett eller annet tidspunkt har hatt naboer, og dermed har det gjennomgående og alltid vært mange saker om trær, veier og andre naboforhold – det er temaer som aldri blir «umoderne».

Jordskifte

De senere år – etter at jordskifteretten fikk en kraftig utvidelse av kompetansen i ny lov i 2016, har det også vært mye jordskiftesaker. Jordskifteretten er mye brukt for å løse konflikter, men også til å avklare gamle rettighetsforhold, grenser, veier og bruksretter.
– Jordskifteretten er en spesialdomstol, og særlig interessant er det å gå sammen med jordskifterettens tekniske utredere på befaring. De finner ut av det meste med moderne hjelpemidler.

Men selv om jordskifteretten kan sine saker, så er det lang saksbehandlingstid.

– Problemet med jordskifteretten er at antallet saker har steget kraftig, men ressursene har ikke steget tilsvarende. Dermed blir det laaang ventetid på å få avklart sakene, forteller Nødtvedt.

Dag Nødvedt har holdt mange kurs for foreningens medlemmer

Bergen Huseierforening er viktig!

Da han startet samarbeidet med Huseierforeningen var hans inntrykk at de fleste medlemmene kom fra området innen de gamle bygrensene. Nå kommer medlemmene med saker fra hele Stor- Bergen og vel så det.

– Jeg har trivdes godt med alle typer saker, og det er hyggelig å kunne hjelpe.

– En vanlig onsdag med konsultasjoner kan det ofte komme fire medlemmer med spørsmål med fire totalt forskjel¬lige temaer. Disse skal gjennomgås og forsøkes besvart best mulig innenfor den halvtimen man har der og da, og det medfører at man både må ha allsidig kunnskap og være oppdatert faglig på en rekke områder.

– Jeg synes det er bra og viktig at det finnes en lokalt forankret huseierforening siden lokalkunnskap ofte kan komme godt med i eiendomssaker. Det kan bety mye for medlemmene å ha et sted å gå til når de har spørsmål knyttet til fast eiendom. For en kontingent på 595 kroner kan medlemmene få avklart mange saker og ofte få nødvendig «førstehjelp» hvor man ellers måtte engasjert en advokat på vanlig oppdrag fra første minutt.

Vil savne klientene

Vi spør hvordan han ser på det å gå over til å bli pensjonist.

– Jeg kommer nok til å savne det faglige. Det blir selvsagt også en overgang ikke lenger å ha gode kolleger å bryne seg på. En del klienter som jevnlig har kommet tilbake gjennom årene, blir det også rart å gi slipp på, men sånn er det. Jeg er helt sikker på at de kommer til å få god hjelp i fremtiden også, både hos Huseierfore­ningen og hos Stieglers advokater.

Tid for hytte

– Det sies at pensjonisttilværelsen skal gi tid for mer reiser og fritidsaktiviteter. Vi får se, sier Dag Nødtvedt som har kone, tre barn, fire barnebarn, hus og hytte.

– Jeg tror nok landstedet alene kan fylle en halv arbeidsdag fortløpende og til evig tid, så det skal nok ikke bli et problem å få fylt dagene, avslutter Dag Nødtvedt med et smil.

Vi ønsker ham lykke til med pensjonist­tilværelsen!

Fortsatt samarbeid med Advokatfirma Stiegler

Medlemmer kan fortsatt få gratis kon­sultasjon med advokat hos Stiegler, men husk at avtalene må bestilles gjen­nom Bergen Huseierforening. Vår nye kontaktperson er advokat/partner Jon Håkon Hegdahl, som flere medlemmer allerede har blitt kjent med gjennom medlemsmøter og artikler i bladet. Han er leder av faggruppen for eiendom hos Stiegler og har bred erfaring med både rådgivning og prosedyre.