Bergen

Advarsel: Ikke gjør avtaler med oppsøkende håndverkere

oppsøkende håndverkere

A-krimsenteret i Vestland advarer mot useriøse oppsøkende håndverkere i regionen. Det er aldri en god idé å ta imot tilbud fra slike aktører skriver de i en pressemelding.

(Bildet er kun ment som illustrasjon og har ingenting å gjøre med oppsøkende håndverkere)

A-krimsenteret arbeider mot arbeidslivskriminalitet og er et samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Tolletaten. Publikum bes om å sende tips eller observasjoner til politiet om de opplever oppsøkende håndverkere.

– Disse drar fra hus til hus og tilbyr ulike vedlikeholdstjenester som blant annet maling, spyling av tak, snekkerarbeid, vasking og skifte av takstein, skriver de i en pressemelding.

Oppsøker spesielt eldre personer

I meldingen opplyses det om at håndverkerne spesielt oppsøker eldre personer.

– Flere føler seg presset til å ta imot tilbudene, og det argumenteres blant annet med at det er nedsatte priser på tjenestene kun i dag.

Ifølge A-krimsenteret ber de gjerne om forskuddsbetaling, og kan bli veldig pågående om man prøver å holde igjen betaling.

– Når omreisende håndverkere tilbyr tjenester dreier det seg svært ofte om svart arbeid. Da mister forbrukerne sine rettigheter. Arbeidet utføres gjerne av ufaglærte, og man er ikke sikret god kvalitet på arbeidet som gjøres. Som regel reiser håndverkerne ganske raskt videre, og det er vanskelig å finne dem igjen. Her er det ingen reklamasjonsrett man kan benytte seg av, sier Ove Boga, senterleder for a-krimsenteret i Vestland.

Sjekkliste ved kjøp av håndverkertjenester

A-krimsenteret i Vestland har følgende oppfordring til forbrukere som blir tilbudt håndverktjenester på døra:

  • Alle firmaer skal være registrert med et organisasjonsnummer og være registrert i Merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysundregistrene. Dette kan sjekkes på brreg.no.
  • Skulle de være registret – oppfordrer vi likevel til å gjøre flere undersøkelser, som blant annet:
  • Be firmaet om å sende en skatteattest via altinn.no, for å se om firmaer har betalt eller skylder skatt og avgift.
  • Skriv avtale på arbeidet som skal utføres og prisen du skal betale.
  • Sjekk at arbeidstakere har HMS-kort. Alle som driver bygge- og anleggsarbeid, skal ha HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Dette viser hvem arbeideren er og hvem som er arbeidsgiver.
  • For å unngå arbeidsgiveransvar, er det sikreste å engasjere et firma som har HMS-ansvar og forsikring for sine ansatte. Blir du som oppdragsgiver ansett for å være arbeidsgiver, kan du risikere å bli erstatningsansvarlig for skader som følge av en arbeidsulykke i ditt hjem.
  • Sikre at du kan betale via bank, og etter at du har fått faktura som viser merverdiavgift. Betaler du håndverkere kontant, kan du bli medansvarlig for manglende betaling av skatt og merverdiavgift fra virksomheten.
  • Skulle man likevel takke ja til en slik avtale, vil vi minne om muligheten til å bruke angreretten etter angrerettsloven (14 dager fra inngått avtale).

Professor svindlet for 800 000 kroner

I Bergen Tingrett pågår det for tiden en sak om pågående useriøse håndverkere som presset en huseier til å betale store beløp. Omreisende håndverkere skal ha opptrådt med falsk identitet og banket på dører med tilbud om å utføre arbeid på hus. Fire menn er siktet i saken.

Les mer om saken i lokalpressen her:

Bergensavisen: “Kom på døren med et «godt tilbud»: – Rett dag å lure meg på”

Bergens Tidende: “Eldre mann skal ha blitt svindlet for over 800.000 kroner: – Dette er noe folk må få vite om”

Vi bistår medlemmer

Medlemmer oppfordres til å ta kontakt for spørsmål knyttet til håndverkertjenester og vurdering av avtaler. Ta kontakt FØR du inngår avtale for best mulig bistand.

Relaterte innlegg