Skatt

Skattefradrag for vedlikeholdstjenester på egen bolig – et forslag til konjunkturtiltak 

skattefradrag for vedlikeholdstjenester på egen bolig
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Koronakrisen har ført til usikre økonomiske tider. Vi ser en dalende etterspørsel etter varer og tjenester, med rekordmange konkurser og permitteringer som følge av dette. For huseiere vil dette typisk innebære at man utsetter planlagt vedlikehold. Kanskje kan skattefradrag for vedlikeholdstjenester på egen bolig være løsningen?

Det er en stor investering å skifte tak eller kledning på et hus, og mange huseiere teller nok på knappene når eiendomsskatt og offentlige avgifter er betalt. Blir den nåværende situasjonen varig vil det ramme både hus og håndverkere i hele landet.

Trangere tider?

Vi ser allerede at nyboligsalget har falt drastisk sammenlignet med fjoråret, og det er grunn til å tro at flere prosjekter vil bli utsatt. Skulle dette vedvare vil omsetning og sysselsetting i byggebransjen og byggevarehandelen bli hardt rammet. Og dette i en bransje som allerede er utsatt for konkurranse fra useriøse aktører som driver svart arbeid.

Fradrag for vedlikehold på egen bolig

Et effektivt tiltak for å øke aktiviteten kan være å gi huseiere skattefradrag for vedlikeholdstjenester på egen bolig. Et slikt fradrag vil stimulere til økt bruk av seriøse aktører ved at tjenestene rapporteres til myndighetene. Våre svenske naboer har allerede hatt et slikt fradrag siden 2009 med stor suksess. I tillegg til en godt vedlikeholdt boligmasse, bidrar det til å sikre etablerte bedrifter i kampen mot svart arbeid.

ROT og RUT-fradrag

I Sverige gis det fradrag for maksimalt 50 000 kr i året for arbeidskostnader knyttet til vedlikehold eller annet arbeid i hjemmet foretatt av registrerte tilbydere. De såkalte ROT og RUT-fradragene omfatter alt fra ombygging, påbygging, snømåking og vask.

Skattemyndighetene i Sverige fremholder at ROT-fradraget fører til økte inntekter til staten, ved at man slår beina under useriøse aktører som driver skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet.

Et slikt fradrag kan utformes på flere måter. Vi foreslår at det gis fullt fradrag for vedlikeholdstjenester over 10 000 kr, med ti prosent reduksjon for hvert år man ikke selv bor i boligen, i fem år etter at arbeidets slutt. På den måten unngår man at rene eiendomsutviklere og boligspekulanter skor seg på fradraget.

Et slikt fradrag for vedlikeholdstjenester vil stimulere til økt aktivitet, holde husene i god forfatning og redusere omfanget av svart arbeid. Det er et kinderegg av en mulighet om politikerne tar sjansen!

Av advokatfullmektig Ole Christian Juriks

 

Legg igjen en kommentar