Arv

Oppbevaring av testament

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Oppbevaring i tingretten

Det er en god ide å oppbevare testamentet ditt i tingretten. Det er ikke lenger mulig å levere det personlig i skranken på tinghuset. Det må nå enten sendes i posten eller leveres i postkassen i hallen på tinghuset. Det er viktig å huske at testamentet må være i original, du må legge ved et signert følgebrev hvor det framgår at du ønsker å oppbevare testamentet ditt i tingretten og du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon med bilde og signatur.

Retten vil sende deg brev dersom det er mangler ved innleveringen. Dersom mangelen ikke blir rettet innen fristen du får, vil retten sende deg testamentet i retur. Etter innlevering vil du motta kvittering på deponert testament ved Hordaland tingrett.

Når du dør, vil tingretten finne testamentet ditt.

Oppbevaring andre steder

Testamenter kan oppbevares hvor som helst, for eksempel hjemme hos deg selv, i skuff eller safe, hos en arving eller for eksempel hos en advokat. Men du har ikke noen garanti for at advokaten får vite at du er død, så det kan gjøre det praktisk mer komplisert. Oppbevaring hos tingretten er derfor generelt det sikreste.

Gebyr

Gebyret for oppbevaring av testament i tingretten er (2023) 994 kroner. Faktura blir ettersendt. Du må betale et nytt gebyr hvis du endrer testamentet, skriver tilleggstestament eller et nytt testament og ønsker å oppbevare det hos tingretten. Testament som ikke skal gjelde lenger, må du tilbakekalle.

Kontaktinfo til Hordaland tingrett

Telefon 55 69 97 00

E-post hordaland.tingrett@domstol.no

Postadresse Postboks 7412, 5020 Bergen

For mer informasjon se domstol.no