Oppbevaring etter at testamentet er opprettet 

Etter at testament er gyldig opprettet, kommer spørsmålet om hvor man skal oppbevare det. Testamentet kan oppbevares hjemme eller andre steder hvor det er grunn til å tro at det vil bli funnet etter din død. Hvor det er oppbevart, har ikke betydning for gyldigheten. 

Den sikreste måten er likevel at det oppbevares ved domstolen der du bor. Domstolen vil i så fall påse at det blir fremlagt når dødsfallet blir registrert. Dette gjelder også om du har flyttet og testamentet er oppbevart ved en annen domstol enn i det distriktet du dør.

Ønsker du å oppbevare testament hos tingretten er det viktig å huske på at du må være bosatt i rettskretsen, du må vise legitimasjon i forbindelse med innleveringen og du må betale et gebyr på kr 937 ved innlevering eller som faktura.

Dersom du gjør endringer, oppretter tilleggstestament eller nytt testament og ønsker å oppbevare det ved domstolen, må du betale nytt gebyr på kr 937 

Skal du levere inn testament for andre må du ha skriftlig fullmakt fra den som har skrevet testamentet.

Dette gjelder også ved innlevering av gjensidig testament mellom ektefeller/samboere. Hvis ikke begge har anledning til å være med ved innleveringen, må den som leverer testamentet vise fullmakt fra den som er fraværende. Advokater kan i følgebrev bekrefte at innleveringen skjer på vegne av testator.

Utlevering av testament som har vært oppbevart ved domstolen

Har du innlevert et testament til oppbevaring, kan du når som helst få det tilbake. Du må vise legitimasjon, slik at vi er sikre på at vi utleverer testamentet til rett person. Hvis noen andre enn deg selv skal hente testamentet ditt, må han/hun ha med skriftlig fullmakt fra deg og legitimere seg. Et gjensidig testament må hentes av begge testatorer. Hvis begge ikke kan møte samtidig, må fullmakt vises fra den som er fraværende.

Advokater må i følgebrev opplyse om at de skal ha utlevert testamentet samt vedlegge skriftlig fullmakt fra testator.

Oppnevnt verge må først kontakte Fylkesmannen, for å få avklart om vergeoppdraget omfatter adgangen til å få utlevert testamentet.

 

Kilde: domstol.no 

Les mer:

Arv og testament

Arv – opprettelse av testament