Arv

Hvem oppretter fremtidsfullmakter?

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En fremtidsfullmakt kommer til nytte hvis du senere i livet blir svekket på grunn av demens eller annen alvorlig svekket helbred og ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. I beste fall får du aldri bruk for fullmakten. Men hvem oppretter fremtidsfullmakter?

Mulighet for å opprette og bruke fremtidsfullmakter kom inn i loven i 2013. Og det er flere og flere som oppretter slik fullmakt. I en rapport til Statens Sivilrettsforvaltning ble ordningen med fremtidsfullmakter kartlagt og utredet. Tallene er hentet fra denne rapporten.

Ønsker du å vite mer om hvordan du oppretter en fremtidsfullmakt? Se vår temaside (lenke).

Her skal vi se på hvem det er som oppretter fremtidsfullmakter.

Ikke offentlig registrering

Opprettelse av fremtidsfullmakt er en privatrettslig handling. Det finnes ikke noe system med offentlig registering eller oppbevaring av fullmaktene, slik som det gjør for registrering av testamenter hos tingretten. Det finnes derfor heller ikke noen oversikt over hvor mange fullmakter som er opprettet i Norge. Antagelig er det flere og flere, og ordningen dekker et praktisk behov.

Fullmaktsgiverens kjønn og alder

De fleste fullmaktsgiverne er kvinner, med en fordeling på 70 prosent kvinner og 30 prosent menn. På tidspunktet fullmakten ble opprettet, var fullmaktsgiverens gjennomsnittlige alder 82 år, med et spenn fra 52 år til 104 år.
På det tidspunkt fullmakten ble stadfestet av Fylkesmannen, var fullmaktsgiverens gjennomsnittlige alder 83 år, med et spenn fra 53 år til 105 år.

Antall fullmektiger

64 prosent av fullmaktene har én fullmektig, 27 prosent av fullmaktene har to fullmektiger, mens 9 prosent av fullmaktene har fra tre til fem fullmektiger.
Når fullmaktsgiver utpeker flere enn to fullmektiger, er det antageligvis fordi han eller hun har tre eller flere barn og gir fullmakt til alle barna.

Flest kvinnelige fullmektiger

I fullmakter med én fullmektig ser kjønnsfordelingen slik ut: 58 prosent av fullmaktene utpeker en kvinne som fullmektig og 42 prosent av fullmaktene utpeker en mann som fullmektig.

Fullmaktsgiver beholde beløp

I en god del fullmakter står det at fullmaktsgiver skal ha et bestemt minimumsbeløp på sin konto, og at bare midler utover dette kan deles ut som gave. Det er stor variasjon i hvor høyt dette minimumsbeløpet som skal stå igjen på fullmaktsgivers konto er. Det er eksempler fra 25 000 kroner til flere millioner. Beløp fra 100 000 kroner til 500 000 kroner synes å være det vanligste.

Les hele rapporten her.

Kilde: Torunn E. Kvisberg og Maria Vea Lund: Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter. Rapport til Statens Sivilrettsforvaltning 16. august 2019

Bergen Huseierforening hjelper medlemmer med å opprette fremtidsfullmakt. Vi har fastpris for medlemmer. Kontakt oss gjerne i dag.

Se vårt nettkurs fra 2020 om fremtidsfullmakter her