Arv

Opprettelse av testament

fremtidsfullmakt
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Opprette av testament

Hjelp til å sette opp testament er ikke være inkludert i medlemskapet. Men om du ønsker hjelp til å opprette testament, kan du kontakte oss. Vi kan avklare på forhånd om vi kan hjelpe deg og hva det vil koste deg.

Ønsker du å opprette testament selv, må du være oppmerksom på at det er strenge formkrav. Avhengig av familiesituasjonen, setter loven også grenser for testasjonsfriheten. Med mindre du har god kjennskap til reglene, kan det være lurt å søke juridisk hjelp om du vil opprette testament. Hvis testamentet er både utvetydig og i samsvar med loven, unngår du i større grad at arvingene skal krangle, og eventuelt komme i rettsak etter din død.

Formkrav ved opprettelse ved testament

Loven kan sette grenser for testasjonsfriheten din. Har du livsarvinger, kan du for eksempel ikke testamentere bort hele arven til andre. Men generelt gjelder at du må være minst 18 år. Testamentet skal være skriftlig.

Testamentsvitnene må være minst 18 år og ikke være gift eller samboer med eller være i (nær) slekt med en av de som skal arve deg. Testamentsvitnene må vite at dokumentet er et testament.

Den som oppretter testamentet skal skrive under eller bekrefte underskriften sin overfor testamentsvitnene. Dette skjer ved at begge testamentsvitnene er til stede samtidig eller på ulike tidspunkt. Den som oppretter testamentet skal være til stede når vitnene undertegner. Dette gjelder også om vitnene undertegner på ulikt tidspunkt.

Både den som oppretter testamentet og vitnene bør datere underskriftene sine. Vitnene bør gi en vitnepåtegning som eksempelvis lyder:

”Som særskilte tilkalte vitner bekrefter vi at ovenstående testament er undertegnet av NN, som vedkjente seg det som sin siste vilje. Vi underskriver etter NN’s ønske, og mens NN selv er til stede. Vi bekrefter at NN hele tiden har hatt full, normal dømmekraft.”

Testamentets innhold

Vi anbefaler deg å skrive fødselsnummeret ditt (11 siffer). Du bør også skrive hvem som skal arve de resterende eiendelene på dødsfallstidspunktet, hvis det er snakk om konkrete gjenstander, eiendommer og/eller pengebeløp. Uten en slik bestemmelse, vil slekten arve det som ikke er nevnt i testamentet. Ellers er det vanskelig å si så mye generelt om innholdet, her bør hvert tilfelle vurderes for seg.

Ta kontakt om du lurer på noe!