Fast eiendom

Fikk ikke heve boligkjøp på grunn av overgrepsdømt nabo

overgrepsdømt nabo
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Høyesterett kom som de tidligere instanser til at selgerne ikke hadde plikt til å gi opplysninger om straffedommen, jf. avhendingslova § 3-7. Boligkjøper vant derfor ikke frem med sitt erstatningskrav. 

Etter å ha inngått avtale om kjøp av en boligeiendom ble kjøperne kjent med at en nær nabo nylig var dømt for seksualforbrytelser, herunder filming av egne stedøtre på badet. Som følge av dette hevet de kjøpet. Det var ikke gitt opplysning om dommen i forbindelse med salget, men den var kjent i nabolaget. Eiendommen ble solgt på ny til en lavere pris, hvoretter selgerne reiste sak mot kjøperne med krav om erstatning for tapet ved dekningssalget.

Høyesterett kom som de tidligere instanser til at selgerne ikke hadde plikt til å gi opplysninger om straffedommen, jf. avhendingslova § 3-7. Opplysningsplikt om personlige forhold ved naboer vil bare foreligge dersom det foreligger en reell risiko for handlinger som direkte får virkninger for personer knyttet til den eiendommen som selges.

Her utgjorde naboen ingen reell fare for personer på naboeiendommen. Det ble også vist til at opplysninger om at en person har begått bestemte straffbare handlinger, er personopplysninger av sensitiv karakter. At mange potensielle kjøpere vil ønske å få slike opplysninger, kan ikke være avgjørende for omfanget av selgers opplysningsplikt.

Hevningen var ikke berettiget, og erstatningskravet ble tatt til følge.

Les avgjørelsen her: https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2022-1322-a