Fast eiendom

Forslag om å fjerne pipekrav ved oppføring av småhus

pipekrav
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Endringer i byggeteknisk forskrift (TEK17) er nå ute på høring. Et av forslagene går ut på å fjerne avsnittet i forskriftens § 14-4 som sier at boenheter i småhus skal oppføres med skorstein. Norsk Varme som er bransjeorganisasjon for leverandører av peis, er sterkt kritisk til de foreslåtte endringene.

Dagens rettstilstand

Begrepet småhus omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer. Småhus har i dag krav om at de skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder likevel ikke dersom boenheten oppføres med vannbåren varme eller har lavere netto energibehov til oppvarming enn kravet til passivhus.

Skorstein ruvende over Bergen by

Argumenter for å kutte pipekrav

Det er Direktoratet for Byggkvalitet som har foreslått endringen. Det er flere grunner til at det kan være hensiktsmessig å fjerne pipekravet. 

Et argument er at skorstein i et småhus gjør det vanskeligere å oppnå kravet til tetthet og til kuldebro, og at dette påvirker varmetapet. Det vil i flere tilfeller være energibesparende å kutte pipen.

Forslaget om å fjerne skorsteinskravet for småhus vil også redusere byggekostnadene. Ved å fjerne kravet vil det også benyttes færre materialressurser som bidrar til reduserte klimautslipp ved bygging av småhus.

Det er oftest ikke spesielt kostbart å ettermontere pipe i et småhus dersom det senere vil bli behov for å installere ildsted. Mangel på slike gode løsninger var en av hovedgrunnene til at kravet i sin tid ble innført.

En siste fordel ved å fjerne pipekravet er at man gjerne frigjør et mindre areal i boligen som kan benyttes til annet formål.

Kilde: Klimabaserte energikrav til bygg – Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Lang skorstein på bergenshus

Argumenter for å beholde pipekrav

Bransjeorganisasjonen for leverandører av ildsteder, Norsk Varme, har stilt seg kritiske til forslaget. De viser blant annet til at ettermontering av pipe ikke er så enkelt som Direktoratet gir inntrykk av:

«Norsk Varme har regnet ut at fastmontert pipe samtidig med bygging av nytt hus koster rundt 25.000 kroner mens ettermontering koster mer enn det dobbelte. Materialene koster det samme, men arbeidet som skal gjøres for å ettermontere pipe er både vanskelig og kronglete. Mange kalde loft har dårlig adkomst og gjennomhulling av tak eller vegg vil påvirke hele bygningskroppen. Norsk Varme er i tvil om mange håndverkere vil gå god for tettheten etter at huset er gjennomhullet for å få på plass en pipe. I tillegg til selve pipemonteringen trengs flere typer håndverkere for å mure, male og snekre.»

De peker videre på at strømmen er dyrere enn noensinne og vedfyring er et klimanøytralt alternativ til europeisk kullkraft. 

– Vedfyring er vanlige folks mulighet til å bruke klimanøytral energi. Folk flest har ikke råd til solcellepanel eller ekstravagante varmepumper. For 15.000 kroner får man en fin, rentbrennende ovn ferdig montert. Uten pipe bruker folk mer strøm, og det kan vel ikke være meningen, spør Brede Børud, styreleder i Norsk Varme retorisk.

Kilde: Strømprisene til værs mens myndighetene vil kutte pipa – Norsk Varme

Alternativ varmekilde

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap ber de som kun har elektrisitet som eneste oppvarmingskilde om å vurdere anskaffelse av vedovn eller peis. Dersom man blir rammet av et langvarig strømbrudd er en alternativ varmekilde avgjørende for en beboelig bolig. 

Det gjenstår å se hvilket direktorat som får det siste ordet når det skal bestemmes om pipekravet fortsatt skal gjelde.

Skorstein med måke og tåke

Bli medlem i Bergen Huseierforening her.