Skattemelding i nytt format
De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2021. De tradisjonelle skjemaene vil være integrert i den nye løsningen, det vil også være begrensede muligheter for å legge ved vedlegg. Les mer på Skatteetatens nettsider.

Her kan du finne mye nyttig informasjon om skatt og avgift

Skatt ved utleie av bolig

Her finner du en oversikt over skatteregler ved utleie av bolig

Formuesverdi på bolig

Slik fastsettes formuesverdien og hvordan du klager

Salg av bolig

Hovedregelen er at man skal skatte av gevinsten ved et boligsalg. Det er viktig å sette seg godt inn i reglene før man selger

Eiendomsskatt

Informasjon om beregning av eiendomsskatt i Bergen. Eiendomsskattegrunnlag og endringsadgang. Video mm.

Utleie av hytte og fritidsbolig

Om skatteloven § 7-2(2) ved utleie av hytte og fritidsbolig

Skattemelding - utfylling

Tips til utfylling av skattemeldingen

Oversikt over rettskilder i skatteretten

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post
info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema: