Borettslag og eierseksjoner

Nå er det gebyr på registrering av eierseksjonssameier

Fra 1. januar 2024 har regjeringen innført er rekke gebyrer på tjenester som før var gebyrfrie. Blant annet er det innført gebyr for førstegangsregistrering i Enhetsregisteret.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt at eierseksjonssameier bør registreres i Brønnøysund i den senere tid. Banker og forsikringsselskaper krever ofte dette i forbindelse med låneopptak eller forsikring av bygningen. Mange benytter anledningen til å rydde opp i gamle vedtekter og få orden i sakene. Registreringen i Brønnøysund har vært gratis, men fra og med i år er også dette gebyrbelagte tjenester.

Her er de nye prisene for registrering av eierseksjonssameie

Nyregistrering av eierseksjonssameie Elektronisk Papir
Enhets- og Foretaksregisteret Kr 2656 Kr 3205
Kun Enhetsregisteret Kr 2499 Kr 3146
Senere registrering i Foretaksregisteret Kr 2120 Kr 2668
Endringer som skal kunngjøres Elektronisk Papir
Navneendring i Foretaksregisteret Kr 1357 Kr 2668
Andre endringer Gratis Gratis
Sletting Elektronisk Papir
Enhetsregisteret Gratis Gratis
Foretaksregisteret Gratis Gratis

Gjelder også borettslag

På samme måte som for eierseksjoner, er det innført gebyrer for registrering av borettslag. Satsene er noe annerledes.

Se satsene for borettslag her.

Fakturen sendes i Altinn

Når du skal registrere noe i Foretaksregisteret som medfører gebyr, blir fakturaen sendt direkte til innboksen i Altinn. Det er innsenderen av Samordnet registermelding som avgjør hvem som skal motta fakturaen. Dette kan enten være virksomheten registreringen gjelder, den som har fylt ut Samordnet registermelding eller en annen virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret. Hvis fakturaen er sendt til en virksomhet, er det de som representerer virksomheten i Altinn som kan hente ut fakturaen. Hvis du ikke vet hvem som har fått fakturaen, vil dette gå frem av meldingen som er sendt til Brønnøysundregistrene. Dette kan innsender av Samordnet registermelding finne informasjon om i sin innboks i Altinn.

Brønnøysund om registrering og gebyr

Også endring i tinglysningsgebyr hos Kartverket

Gebyrene for tinglysing og bestilling av dokumenter og grunnboksutskrifter fra Kartverket er endret fra 1. januar 2024. Gebyrene for elektronisk tinglysing og tinglysing på papir er nå like. Dette gjelder for både fast eiendom og andeler i borettslag.

Det er i tillegg vedtatt at gebyrene for å bestille kopi av tinglyst dokument og grunnboksutskrift skal være like. Det nye tinglysingsgebyret på 500 kroner gjelder også ved refinansiering. Det vil si at du ikke lenger vil få redusert gebyr når du tinglyser en refinansiering.

Oversikt over Kartverkets gebyrer

Registrere sameiet i Brønnøysund?