Borettslag og eierseksjoner

Rettsstridig vedtektsendring – hva gjør vi med det?

vedtektsendringer

Årsmøtet i eierseksjonssameiet vedtar vedtektsendringer. Det skjer jo rett som det er. Men hvordan kan styret håndtere det hvis det oppdager at vedtektsendringene er lovstridige?

Kan styret da bare se bort fra vedtektsendringen og «fjerne» endringen i vedtektene? Eller må vedtektene rettes opp med et nytt vedtak på årsmøtet?

Bare årsmøtet kan endre vedtektene

Årsmøtet har den øverste myndighet i sameiet, jf eierseksjonsloven § 40. Det er kun årsmøtet som har adgang til å foreta vedtektsendringer, jf eierseksjonsloven § 27 andre ledd. Beslutning om vedtektsendringer kan som hovedregel bare gjennomføres med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. Vær oppmerksom på at det noen ganger er strengere, for eksempel krav om enighet, men det kan vi la ligge her.

Styret skal forvalte årsmøtets vedtak

Sameiets styre er underlagt årsmøtet og må handle innenfor vedtekter fastsatt for eierseksjonssameiet. Styret skal «sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet», jf eierseksjonsloven § 57 om styrets oppgaver. Der styret mener det er foretatt en vedtektsendring som er i strid med eierseksjonsloven, vil styret måtte ta initiativ til at vedtektene endres igjen. Selv kan ikke styret foreta vedtektsendringen. Det er altså kun årsmøtet som har denne adgangen. Foretar styret selv endringer av vedtekter handler styret i strid med loven.

Bare de lovlige vedtakene

Men merk at et styre kun plikter å følge lovlige pålegg fra årsmøtet. Mener styret at et pålegg ikke er lovlig, kan styret vurdere om de blir nødt til å fratre dersom årsmøtet velger å fastholde et vedtak de mener er ulovlig. Det er domstolene som til sist må ta stilling til om en bestemmelse i vedtektene er ugyldig.

Les detaljer om dette i en tolkningsuttalelse fra departementet fra 4. mars 2024

 

Nå er det gebyr på registrering av eierseksjonssameier