Skatt

Sparte over 300 000 kroner med hjelp fra foreningen

sparte skatt med hjelp fra foreningen
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Et medlem søkte råd og bistand i forbindelse med salg av en bygård i Bergen sentrum. Bygården bestod av flere useksjonerte leiligheter og var skattemessig et såkalt flerboligbygg.

Vi har tidligere sett at en flerboligbygning fort faller utenfor de rigide rammene til dagens digitale skattesystem. Når eier bor i en del av boligen selv, vil det være både primær- og sekundærbolig i samme bygning.

Da kan det oppstå problemstillinger knyttet til beregning av gevinst og fastsettelse av formuesverdi. Det kan være vanskelig både for Skatteetaten og skatteyter å få en klar oppfatning av de gjeldende forhold.

Areal med en markedsverdi på 1 200 000 kroner var oppført som sekundærbolig på skattemeldingen, selv om det i praksis var benyttet til primærbolig. Ved å sørge for riktig benevnelse og endre tidligere skattemeldinger unngikk medlemmet 250 000 kroner i gevinstbeskatning og fikk tilbake 70 000 kroner fra tidligere skatteoppgjør.

Salget av flerboligbygningen skjedde i forbindelse med et generasjonsskifte, hvor eiendommen hadde vært i familien i en årrekke. Medlemmet kunne fremlegge alt av papirer og dokumentasjon som knyttet seg til eiendommen.

Med hjelp fra Bergen Huseierforening fikk medlemmet frem den faktiske bruken av bygget, slik at skatten ble riktig.