Skatt

Primærbolig skattlagt som sekundærbolig i uskiftet bo

sekundærbolig i uskiftet bo
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Gjenlevende ektefelle i uskiftet bo kan risikere å få et uberettiget krav om restskatt på flere titalls tusen kroner på skattemeldingen til avdøde ektefelle. Det skjer som følge av at tidligere felles bolig blir skattlagt som sekundærbolig på avdødes skattemelding. Det kan komme overraskende på, men er ikke uvanlig og kan i mange tilfeller enkelt unngås.

Sjekk skattemeldingen

Krav om restskatt kommer typisk som følge av at (tidligere) felles bolig er tinglyst på begge ektefellene, som regel med en halvpart på hver. Den vil da fremgå på avdødes skattemelding.

Boligen er fortsatt gjenlevendes bosted og primærbolig, men kun halvparten av boligen er oppført på gjenlevende. Den andre halvparten er registrert på avdøde, og regnes som sekundærbolig siden vedkommende ikke bor der selv.

Formuesskatten på sekundærbolig er vesentlig høyere enn på primærbolig. For inntektsåret 2023 verdsettes sekundærbolig til 100 prosent av boligens verdi. Formuesverdien for primærboliger er 25 prosent av boligens verdi.

Uskiftet bo

Et uskiftet bo er ikke et eget skattesubjekt. Gjenlevende ektefelle skattlegges for sin og avdødes samlede inntekt og formue.

Det fremgår klart av skatteloven § 2-15 annet ledd jf. § 2-10 at gjenlevende ektefelle (eller samboer) i uskiftet bo skattlegges for boets formue og inntekt.

Det betyr at boligen føres på gjenlevendes skattemelding og strykes fra avdøde. Da vil boligen være gjenlevendes primærbolig med 100 prosent. Skattekravet blir dermed vesentlig mindre enn om det skulle vært avdødes sekundærbolig.

Hjemmelserklæring i uskiftet bo

For å unngå hvert år å rette skattemeldingene til gjenlevende og avdøde, kan det fylles ut et skjema med hjemmelserklæring. Det er fornuftig når det er snakk om uskifte i felles bolig.

Skjema «hjemmelserklæring ved arv og skifte» i to eksemplarer med kopi av uskifteattest sendes til Kartverket. Skjema og veiledning finner du på Kartverkets nettsider. Hjemmelserklæring arv – fast eiendom | Kartverket.no.

Når eiendommen er overført til gjenlevende ektefelle vil den fremgå på vedkommendes skattemelding i tråd med prinsippet i skatteloven § 2-15 annet ledd.

Det er fritak for tinglysingsgebyr dersom det gjelder overføring til gjenlevende ektefelle eller samboer i uskifte.

Rammer de mest sårbare huseierne

Det er de mest sårbare huseierne som rammes av uberettigede restskattekrav. Restskattekravet kommer gjerne til eldre personer, med begrenset mulighet for å tilegne seg kunnskap og imøtegå kravet.

Arveoppgjør og uskifte er noe de færreste har mye erfaring med før det inntreffer. Det er ikke åpenbart for de i uskifte i felles bolig at de bør levere skjema om hjemmelserklæring.

Det er vanskelig å si hvor mange som er utsatt for slike krav og om informasjonen fra myndighetene er god nok. Vi kan bare be folk være oppmerksomme på skattekrav rettet til avdøde i uskiftet bo. Medlemmer bes ta kontakt om det er spørsmål knyttet til dette.