Politisk, Skatt

Vi vil ikke ha økt boligbeskatning

boligbeskatning
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Flere av forslagene om økt boligbeskatning i skatteforslaget «Et helhetlig skattesystem» kan ha til dels skadelige virkninger og bør utredes grundigere. Økt skattlegging av norske boligeiere fører neppe noe positivt med seg. Utvalgets mandat ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for omlegging av boligbeskatningen. En bolig er først og fremst et hjem. Det er avgjørende at det er klare og forutsigbare regler tuftet på nøytralitet, forutsigbarhet og skatteevneprinsippet. Flere av forslagene som gjelder bolig opplever vi som skadelige for eierlinjen og norske boligverdier.

Bergen Huseierforening har sendt inn høringssvar til NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Les høringssvaret vårt her 

 

Les mer om forslagene til boligbeskatning: Økt skatt på egen bolig?