Politisk

Kontingenten kan ikke fradragsføres ved utleie

Kontingenten kan ikke fradragsføres ved utleie
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke anledning til å føre kontingenten til huseierforeninger til fradrag i skattepliktig inntekt ved utleie av bolig. Dette er en dårlig begrunnet begrensning i fradragsretten og går på bekostning av rettssikkerheten på leiemarkedet.

Huseierforeninger er et lavterskel rettshjelpstilbud til utleiere. Medlemmer kan ringe eller sende e-post og få svar på sine juridiske eller praktiske problemstillinger hvis de har betalt medlemskontingenten.

Generelt er det kun «nødvendige kostnader» som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt som er fradragsberettiget. Slike kostnader er typisk forsikring, kommunale avgifter og vedlikehold.

Kontingent til huseierforeninger er en kostnad som i skattemessig forstand ikke anses nødvendig for å kunne leie ut en bolig, og dermed er den ikke fradragsberettiget.

Mange er medlemmer i huseierforeninger fordi de har et utleieforhold. Ikke alle bruker medlemskapet aktivt, men for enkelte er det en faktisk forutsetning for å kunne drive utleie.
Et medlemskap er en god forsikring å ha før, underveis og ved avslutning av leieforhold. En god del melder seg inn i huseierforeninger når et problem har oppstått. Men selv ikke for denne gruppen er det en fradragsberettiget «nødvendig kostnad».

Juridisk rådgivning, medlemsblad og kurs, samt hjelp til utfylling av kontrakter med videre er tjenester som dekkes av kontingenten. Hadde medlemmene derimot betalt per gang de benyttet tjenestene, kunne man fradragsført det som en «nødvendig kostnad».

Det er noe paradoksalt ved at man ikke får fradrag for løpende faglige påfyll, men fullt fradrag for kostnader til advokat ved en konflikthåndtering.
Huseierforeninger er ideelle organisasjoner som driver kunnskapsformidling for alminnelige boligeiere. Huseierforeninger bidrar hver dag til et tryggere og bedre leiemarked. Medlemskap bidrar dermed også til korrekt skattlegging av leieinntekten.

Innretningen av fradragsreglene bør oppfordre utleiere til å bli medlem i huseierforeninger. Det er flere eksempler på utleiere som ikke kjenner loven og som begår feil, som kunne vært unngått med et gyldig kontingent i en huseierforening.

Bergen Huseierforening mener: Kontingent i huseierforeninger bør anses som en «nødvendig kostnad» og være fradragsberettiget ved utleie av bolig!

Utdrag fra RF-1189

Skrevet av advokatfullmektig Ole Christian Juriks

 

Bli medlem i dag og betal din kontingent i Bergen Huseierforening!