Politisk, Utleie

Effektivisering av HTU kan gå på rettssikkerheten løs

Effektivisering av HTU

Regjeringen, ved kommunal- og distriktsminister Erling Sande fra Senterpartiet, har kastet seg rundt og fått gjennom en effektivisering av saksbehandlingen i HTU. Endringen har allerede trådt i kraft 1. januar.

Bergen Huseierforening, og mange andre instanser både på utleiersiden og leieboersiden, var svært kritiske til endringen da forslaget ble lagt frem i høst. Men departementet skar likevel gjennom. Nå skal de aller fleste sakene avgjøres av en saksleder fra HTU alene. Fra HTU ble opprettet og frem til nyttår har de aller fleste sakene vært avgjort av et utvalg på tre personer; en saksleder fra HTU og en representant fra henholdsvis utleiersiden og leietakersider.

Et spørsmål om tillit

Vi mener at utvalgsbehandling (slik det har vært til nå) gir den beste rettssikkerheten for partene. Nå blir HTU tilnærmet et rent administrativt klageorgan. Vi har forståelse for at den økte saksmengden må håndteres, og at lengre saksbehandlingstid ikke er ønskelig. Det er samtidig viktig for både utleiere og leietakeres tillit til Husleietvistutvalget at sakene avgjøres av representanter fra begge sider.

Husleietvistutvalget

Verdigrense på 150 000 kroner

Det nye nå er en verdigrense på 150 000 kroner for saker som må behandles med utvalgsmedlemmer. Hvis tvisten gjelder et lavere beløp enn 150 000 kroner, kan saksleder i HTU behandle saken alene. Dette betyr i praksis de aller fleste sakene. Det finnes likevel en åpning for at dersom det er behov, kan sakslederen også bringe disse sakene inn for fullt utvalg. Endringene har trått i kraft.

Økende antall tvister

HTU behandler tvister om leie av bolig, både gjennom mekling og rettslig bindende vedtak. De gir også rettledning til leietakere og utleiere om leie av bolig. HTU har opplevd en markant økning av saker de siste årene. Fra å ta imot 1 783 saker i 2020, er det cirka 4 000 saker som er kommet inn i 2023. Dette utgjør en økning på 124 prosent på tre år. HTU opplyser å være glad for endringene, og mener det kan bidra til å opprettholde HTU som lavterskeltilbud med kort saksbehandlingstid.

Forskrift om Husleietvistutvalget 

 

Unngå disse tabbene underveis i leieforholdet