Bergen

Nytt leserinnlegg: Ikke gjør som Berlin

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bystyrerepresentant Andreas Madsen Berg fra SV argumenterer i BT 26. april for at Bergen bør gjøre som Berlin og regulere prisene i leiemarkedet. I Berlin hersker nå det komplette kaos etter at den øverste konstitusjonelle domstolen erklærte leieprisreguleringen ulovlig. Mange leietakere sitter nå igjen med et krav om å tilbakebetale for lite innbetalt leie det siste året.

Erfaringene fra Berlin viser at utvalget av regulerte leiligheter til leie falt betraktelig ettersom huseiere ikke så det regningssvarende å leie ut med de nye reglene. Etter en kort stund var det få leieprisregulerte leiligheter tilgjengelig på markedet. Det medførte også at prisen på de leilighetene som ikke var omfattet av reguleringen økte betraktelig. Reguleringen gikk særlig utover unge som flyttet inn til byen.

Andreas Madsen Berg viser til at leieprisene har økt mye de senere år. Dette er helt naturlig og henger sammen med boligprisveksten generelt. Når verdien på bolig øker, øker samtidig formuesskatten, eiendomsskatten og forsikringspremien. Økte utgifter for huseier må nødvendigvis kanaliseres til leietaker i form av høyere leie. Det enkleste tiltaket for å redusere leien er å redusere utleiers kostnader.

Det er ikke kun på kontinentet de har erfaring med leieregulering. Mange husker nok fortsatt da det var prisregulering på leiligheter også her i byen. En følge av leiereguleringen var at mange huseiere ikke hadde råd til nødvendig vedlikehold. Boligstandarden var til dels elendig og flere bygårder måtte rives. Det var også problemer med omsetning av leiekontrakter under bordet.

SV kan selvsagt mene hva de vil om leieregulering. Men populistisk symbolpolitikk bidrar ikke til å skape en god debatt.

BOLIGPOLITIKK
Ole Christian Juriks
Advokatfullmektig i Bergen Huseierforening