Bergen

Huseiere skal ikke føle seg utrygge i eget hjem

Om bomiljø i området rundt Vågsbunnen Korskirken
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Beboere i Vågsbunnen utrykker frykt og avmakt. Den åpne russcenen rundt Korskirken skaper utfordringer og forringer bomiljøet. Lille Øvregaten Vel etterlyser en offentlig satsing i Vågsbunnen.

Sterk lesning

I et leserinnlegg i Bergens Tidende beskriver Sissel Hafstad i Lille Øvregaten Vel hvordan beboere opplever situasjonen i Vågsbunnen:

«Vi ser rusede som urinerer på kirkedøren og gjør fra seg i smauene. Vi opplever brannfarlige innbruddsraid utført av rusede som ikke vet hvor de er, og som gjerne sitter blant brennbart avfall og smelter heroin over åpen ild.»

Hun skriver videre at «Her lever vi side om side med mennesker som ingen egentlig bryr seg om, vi redder dem fra overdoser eller fra å fryse i hjel – vi snakker med dem og behandler dem som medmennesker.»

Avslutningsvis viser hun til konsekvensene av dagens unnfallenhet: «Rusmiljøet vokser, rusavhengige forkommer i rennesteinen, bomiljøet ødelegges og middelalderbyen forvitrer, eller i verste fall brenner den ned.»

Møte om Vågsbunnens fremtid

Forrige uke møttes beboere og politikere nok en gang til et møte om Vågsbunnens fremtid. Det er positivt å se at politikerne lytter til beboerne, men det er ikke første gang politikere møtes for å snakke om Vågsbunnen. Spørsmålet er om det vil komme noen konkrete tiltak for å bidra til et bedre bomiljø i området.

«Mindre verdt enn søppel»

Bergen er den byen i Norge med flest bostedsløse per innbygger. Det er ikke noe vi kan være bekjent av.

Den gjennomsnittlige bostedsløse er en mann på 38 år. Han er enslig, født i Norge og har vært bostedsløs lenge. Han er avhengig av rusmidler og mottar sosialstønad eller uføretrygd. Én av fire har lidelser relatert til både psykiatri og rus.

Bostedsløse føler seg sviktet av storsamfunnet og «mindre verdt enn søppel» (artikkel fra nrk.no). Det er vårt felles ansvar å løfte denne gruppen til en akseptabel tilværelse. Bostedsløshet bør ha høy prioritet i den kommende valgkampen.

Byens særpreg

Det historiske sentrum er en viktig del av byens identitet og særpreg, med brosteinsbelagte gater og trange smau. Det er disse kvalitetene folk reiser til Bergen for å oppleve. Det er derfor svært uheldig at et uregulert rusmarked skal ødelegge denne opplevelsen, både for beboere, næringsliv og besøkende.

Så hva er løsningen?

Det er ingen rask løsning på problemene verken for beboerne eller rusbrukerne i Vågsbunnen.

Men kronikkforfatter er inne på noe i sitt leserinnlegg, nemlig at rusbrukerne bør få et sted å innta sine stoffer innendørs, i kontrollerte former og med medisinsk assistanse. Videre at narkotiske stoffer, på samme måte som alkohol, bør omsettes i kontrollerte former i offentlig kontrollerte utsalg til en fastsatt pris.

For som hun skriver: «Bare på den måten kan man ta bunnen ut av det illegale narkomarkedet.»

Les hele leserinnlegget på BT.no: «Vi som bor her, er også mennesker (bt.no)»

 

OCSkrevet av Ole Christian Juriks, advokatfullmektig Bergen Huseierforening