Borettslag og eierseksjoner

Er det nødvendig å registrere sameiet i enhetsregisteret?

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I det siste har mange små sameier fått beskjed fra forsikringsselskapet sitt om at de må registrere seg i Brønnøysundregisteret for å kunne fortsette kundeforholdet. Årsaken er nye regler i hvitvaskingsloven som forplikter forsikringsselskaper å knytte kundeforholdet til et organisasjons- eller personnummer.

I det følgende skal vi se på hva dette har å si for deg og ditt sameie.

Registreringsplikten

For sameier med ni eller flere enheter er det en plikt å registrere sameiet i Brønnøysundregisteret, se eierseksjonsloven § 19.

For sameier med færre enn ni enheter er det ingen plikt, men flere har valgt å gjøre det frivillig.

Fordelen ved å være registrert er at man får tildelt et organisasjonsnummer, som er nødvendig for å åpne en konto i sameiets navn.

Hvitvaskingsloven

Hjemmelen for forsikringsselskapenes krav om registrering er hvitvaskingsloven §§ 12 og 13. Bestemmelsene gjelder forsikringsselskap, banker mv. Formålet med loven er å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvitvaskingsloven pålegger forsikringsselskapene å ha kontroll med hvem som disponerer en konto de skal betale ut penger til.

Unntak for små sameier

For de minste sameiene er det mulig at en av eierne står ansvarlig overfor forsikringsselskapet. Det kan typisk være styreleder, eller en annen som velges av årsmøtet.

Da er det denne personen som forvalter forsikringsavtalen, melder inn skader og mottar kundeutbytte på vegne av sameiet. Fordelen med å benytte en personlig kontaktperson er at man slipper arbeidet med å registrere seg.

Denne løsningen er særlig aktuelt i små sameier med 2-4 eiere, som det finnes en god del av i Bergen. De øvrige sameierne må skriftlig samtykke til at vedkommende disponerer avtalen på vegne av sameiet.

Slik går du frem for å registrere sameiet i enhetsregisteret

Fordeler med registrering

Om sameiet er registrert og har sitt eget organisasjonsnummer, vil en forsikringsavtale vil være knyttet til sameiet som helhet, men ikke til en enkelt person. Dersom forsikringen er knyttet til én person må eventuelle meldinger, inn- og utbetalinger måtte gå via denne personen.

En felles bankkonto i sameiets navn vil gi bedre oversikt og kontroll enn en bankonto i en enkelt sameiers navn.

Det vil være enklere for nye styrer å sette seg inn i sameiets avtaler og økonomi.

Hvordan registrere?

Eierseksjonssameier registreres i enhetsregisteret. Det er gratis å registrere seg der. Ved registrering må man vedlegge dokumentasjon som viser at sameiet er tinglyst, sameiets vedtekter og protokoll fra årsmøte som viser valg av styre.

Vi har laget en grundig gjennomgang for hvordan man registrerer sameiet, les mer her.

Har du spørsmål eller trenger bistand i forbindelse med registrering, meld deg inn og ta kontakt med oss i Bergen Huseierforening.