Borettslag og eierseksjoner, Utleie

Har du lov å leie ut borettslagsleiligheten din?

utleie i borettslag
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Selv om det er mange likheter mellom å eie en leilighet i et eierseksjonssameie og i et borettslag, så er det et skille når det gjelder adgang til utleie, sier advokat Anniken Mosby.

Det er flere begrensninger på utleie i borettslag enn utleie i eierseksjoner. Her skal vi se på reglene for utleie av borettslagsleiligheter. Du finner dem i borettslagsloven kapittel 5.

Du har lov til å leie ut borettslagsleiligheten din i inntil tre år, dersom du selv har bodd i den i minst ett av de siste to årene, fortsetter Anniken Mosby.

Advokat og daglig leder i Bergen Huseierforening, Anniken Mosby

§ 5-5.Overlating av bruken for opp til tre år

Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person som nemnt i § 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar.

Kan styret nekte?

– Du må likevel søke styret om godkjenning, men det skal en del til for at styret kan nekte. Det må i så fall være at det er noe spesielt med den du ønsker å leie ut til, eller at «brukerens forhold gir saklig grunn» for styret å nekte, som det står i loven, sier advokaten.

Grunnen må ha med leierens forhold å gjøre. Andre forhold kan ikke trekkes inn. Dårlig økonomi kan man ikke legge vekt på, siden andelseieren jo fortsatt er ansvarlig overfor borettslaget. En saklig grunn kan for eksempel være at brukeren tidligere har blitt kastet ut på grunn av bråk eller hærverk.

Andelshaver må ha bodd i minst et år

Kravet om at andelseieren eller noen av andelseierens slektninger i rett opp- eller nedstigende skal ha bodd i boligen før utleien, hindrer at borettslagsleiligheter blir kjøpt som rene utleieboliger. Etter at boligen har vært utleid i tre år, må andelseieren (eller noen av de nevnte nærstående) bo i leiligheten igjen i minst ett år før den kan leies ut igjen.

Har andelseieren leid ut til en person i ett år, kan han ikke leie ut til nye i mer enn to år etterpå.

Delvis fremleie

Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre.

Merk at så lenge du selv bor i leiligheten, så kan du altså leie ut noe av leiligheten på fremleie uten at borettslaget kan nekte deg det. Men det avgjørende her er altså at du selv ikke flytter ut.

Skal du selv flytte ut, så gjelder reglene for langtidsutleie (over) eller korttidsutleie (under).

Korttidsutleie i borettslag

I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.

utleie i borettslag

Du kan leie ut borettslagsleiligheten din på korttid – typisk Airbnbutleie – i inntil 30 dager uten å spørre styret. Da korttidsutleie ble vanlig, ble det også behov for å lovregulere dette. Dette ble derfor fastsatt i nye regler i 2020, etter en avveining av ulike hensyn.

Regelen om korttidsutleie på 30 dager gjelder uansett. Det er ikke mulig for borettslaget å nekte utleie i inntil 30 dager i året. Generalforsamlingen kan ikke vedta verken en høyere grense eller at en kortere leieperiode skal gjelde for deres borettslag.

Uttrykket «overlate bruken» omfatter både utleie mot betaling – typisk gjennom digitale plattformer – og vederlagsfri

utlån av boligen til venner og familie. Selv om andelseieren stenger av ett av soverommene mens andelseieren selv er fraværende, vil man likevel si at hele boligen er leid ut.

Lenke til Borettslagsloven § 5-4

Rett til å møte på generalforsamling

Leietaker i borettslag har ikke stemmerett på generalforsamlingen, men har rett til å være til stede på generalforsamling og har rett til å uttale seg. Det gjelder den som leier hele boligen, og ikke for eksempel en som leier hybel eller et rom hos en andelshaver. Men er det flere som leier boligen sammen, så kan alle møte.

Har du spørsmål? bli medlem i dag!