Utleie

Gjelder husleieloven for deleie-modeller?

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nye boligmodeller blir stadig mer aktuelle. Men hvilke regler gjelder. Departementet har svart OBOS på om husleieloven gjelder for deleie.

OBOS spurte departementet om husleieloven også gjelder for deleie-modeller. Det vil si hvor en bolig eies i sameie mellom selger og kjøper, men hvor en avtale gir kjøper full bruksrett.

Departementet svarte at husleieloven ikke kommer direkte til anvendelse i de tilfeller en person allerede har bruksrett over boligen i kraft av å være sameier, og bruken ligger innenfor vedkommendes rett etter sameieforholdet. Men det er likevel mulig å avtale at hele eller deler av husleieloven skal gjelde.

Etter sameieloven vil begge parter ha bruksrett til hele boligen i kraft av å være sameier. I deleie-modellene avstår imidlertid den ene sameieren (selger) sin bruksrett gjennom avtale, og den andre sameieren (kjøper) vil dermed ha en eksklusiv bruksrett til boligen.

Man kan da se det slik at det er selgers avståelse fra bruksretten kjøper i realiteten betaler vederlag for. Ettersom kjøper allerede etter sameieavtalen har en eksklusiv bruksrett til boligen, vil det etter departementets vurdering ikke være tale om et leieforhold som omfattes av husleielovens virkeområde.

Les hele departementets svar her:  § 1-1 – Svar på spørsmål om husleielovens virkeområde – regjeringen.no