Bergen, Politisk

Budsjettets betydning for boligeiere i Bergen

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bystyret har vedtatt byrådets forslag til budsjett for 2023. Det er flere endringer som er av interesse for byens hus og huseiere.

Litt lavere eiendomsskatt

Det er vedtatt å øke bunnfradraget med 50 000 kroner fra 750 000 kroner til 800 000 kroner. Det er budsjettert med at dette vil redusere kommunens inntekter fra eiendomsskatten med 18 millioner kroner. Det budsjetteres fortsatt med godt over en milliard kroner i samlet inntekt fra eiendomsskatt.

At bunnfradraget settes til 800 000 kroner innebærer at alle boliger i kommunen fortsatt er omfattet. Tilsvarende er bunnfradraget i Oslo på hele 4 millioner kroner, noe som sikrer en mer sosial profil på skattleggingen. Bergen Huseierforening er fortsatt kritisk til utformingen av eiendomsskatten, les mer om det her:

Bystyret bør avvikle dagens usosiale boligbeskatning

Støtte til enøk

Boliger har et stort potensial for energieffektivisering og behovet for tiltak er stort. Det er derfor positivt å se at det er satt av 20 millioner kroner til enøktiltak, hvor 10 millioner kroner til privatpersoner og 5 millioner kroner til borettslag og sameier. Det er varslet en tilskuddsordning for varmepumper.

Nye EU-krav og høye strømpriser har fremskyndet behovet for energieffektivisering. Bergen Huseierforening ser gjerne at enøk-beløpet økes i kommende budsjetter. Søknadsprosessen må være enkel og forutsigbar, slik at flest mulig huseiere vil benytte seg av ordningen.

Flere biler i sentrum

For husstander i boligsonene i sentrum vil det fra 2023 være anledning til å ha to biler. Det tidligere byrådet innførte krav til maks én bil per husstand for å gjøre byen mindre bilbasert. Endringen vil gjøre hverdagen enklere for de som har behov for to biler.

Kutter i midler til Byarkitekten

Byarkitekten får ikke den ekstra millionen som var foreslått av Byråret. Byarkitekten ble etablert for fem år siden og har siden vært en pådriver for sosiale og bærekraftige bygg og byrom. Vi håper Byarkitekten kan fortsette det gode arbeidet til tross for at de ikke får ekstra midler i 2023.

For mer detaljer viser vi til kommunens egen side om budsjettet.