Samarbeidspartnere

Medlemskampanje på el-sjekk av bolig

kvassheim elektro el-sjekk

Bergen Brannvesen anbefaler at man hvert femte år bør «Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen.» Vår samarbeidspartner Kvassheim Elektro tilbyr medlemskampanje på el-sjekk med følgende faste priser:

Boenhet inntil 100 kvadratmeter 3 500 kroner
Boenhet over 100 kvadratmeter 4 500 kroner
Fellesarealer: Pris avhengig av omfang. 20 prosent rabatt på standard prisliste.

Hva en el-sjekk innebærer:

  • Visuell gjennomgang og kontroll av det elektriske anlegget
  • Målinger av isolasjonsmotstand, kortslutningsnivå og jordforbindelser
  • Test av jordfeilbryter med instrument
  • Verifikasjon av jordelektrode
  • Stikkprøvekontroll av downlights, brytere, stikkontakter, sikringer mm.
  • Kontroll av sikringsskap med tanke på varmgang og overbelastning.
  • Tips og råd om anbefalte tiltak og utbedringer.
  • Dokumentasjon på utført kontroll

Det kan være verdt å merke seg at en el-sjekk utført av elektriker i mange tilfeller gir rabatt på boligforsikringen.

Nyttige lenker

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er Bergen brannvesens enkle sjekkliste: Bergen kommune – Slik sjekker du brannsikkerheten hjemme

Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan man finne mye nyttig informasjon om elsikkerhet i bolig: https://www.sikkerhverdag.no/strom/