Utleie

Leietaker må få skriftlig advarsel ved avtalebrudd

Det hender at leietakere bryter punkter i leieavtalen. Litt slingringsmonn bør alle få, og enkelthendelser kan oppstå uten at det nødvendigvis må få konsekvenser.

Men det er lurt å sende en advarsel dersom leietaker bryter punkter i leiekontrakten. Det kan typisk være bråk og festing utenom avtalte tider, det kan være røyking innendørs i strid med kontrakt, ulovlig fremleie, ulovlig dyrehold, sjenerende oppførsel eller andre forhold. Dersom leien alltid betales litt for sent, kan du ta det også opp i en advarsel.

Advarsler før oppsigelse

Du kan selvsagt snakke med leietaker om saken, men advarsel sendes først og fremst for å få leietaker til å slutte med forholdene som er brudd på avtalen. Det vil ofte gjøre nytten. Om det dukker opp nye forhold eller mer av de samme, kan du sende ny advarsel.

Om det er gjentatte og alvorlige brudd på avtalen, kan du vurdere oppsigelse. Du stiller sterkere i en oppsigelsessak om du kan dokumentere at leietaker er advart og har fått muligheten til å rette opp sin oppførsel eller på påklagde forholdene.

Skriftlighet

Det er lurt å sende advarsler skriftlig, og ikke bare si fra muntlig. Det er ikke krav om at advarsel skal sendes rekommandert, men ta vare på en kopi av alt du sender eller leverer. Får du leietaker til å signere på at han eller hun har mottatt advarselen, er det fint, men ikke et krav. Vi anbefaler alltid å sende kopi til leietakers epostadresse eller eventuelt per sms hvis du ikke har epostadressen.

Eget skjema for husleiemislighold

Merk at dersom saken utelukkende gjelder misligholdt husleie, bør du i stedet bruket et eget skjema: Påkrav – varsel om fravikelse. Skjemaet finner du på våre nettsider eller ved å kontakte Huseierforeningen. Riktig skjema må benyttes for i neste runde kunne gå videre til namsmannen med utkastelsessak. Når leien uteblir, er det oftest mer effektivt å avslutte leieforholdet på den måten enn å gå veien om oppsigelse.

Advarsel mal

  • Leier har misligholdt leieavtalen. Utleier viser til følgende episoder:
  • (beskrivelse av hendelsene)
  • Dette er ikke akseptabelt. Utleier ber om at de overnevnte forhold straks opphører og at leieren heretter retter seg etter leieavtalen, husleieloven og alminnelige husordensregler.
  • Dersom denne advarselen ikke blir tatt til etterretning, vil leieforholdet bli sagt opp, jf husleieloven § 9-5, andre ledd (c) eller heves, jf husleieloven § 9-9.