Utleie

Fire forutsetninger for et vellykket leieforhold

velykket leieforhold

Mange får nye leietakere ved semesterstart. De fleste leieforhold går veldig greit. Når leieforholdet allerede er startet, er det ikke så lett å endre på selve kontrakten. Her kommer noen tips om hva du må passe på underveis i leieforholdet; fire forutsetninger for et velykket leieforhold.

1. Depositum

Har depositumet kommet på plass som avtalt? Hvis ikke må du purre på det. Sikkerhet i form av depositum eller garanti er en av de viktigste måtene du som huseier kan sikre deg på. Men har du inngått en avtale uten depositum, så kan du ikke komme etterpå og kreve det.

2. Husleiebetaling

Er husleien betalt? Husk å sjekke hver måned at leien betales som den skal. Er ikke leien betalt innen noen dager etter forfall, så bør du sende et skriftlig påkrav – husk det er eget skjema for dette. Du kan selvsagt snakke med leieboeren i tillegg, men send eller lever uansett dette skriftlig.

3. Har de spørsmål

Det kan også være en god ide å ta kontakt med leieboeren noen uker inn i leieforholdet og sjekke at alt er ok og høre om det har dukket opp spørsmål. Har leietakeren kontroll på vanlige rutiner som kildesortering, trappevask, å holde ventiler åpne, bruk av ventilasjonsanlegg, varmepumper og annet teknisk utstyr? Husker de at det ikke skal røykes inne (hvis det er avtalt at det ikke skal det)?

4. Respektere leiers privatliv

Enten du har avtalt at du skal ha en nøkkel til utleieboligen eller ei, så er det viktig at du ikke låser deg inn uten avtale. Trenger du å gjøre vedlikehold eller det er noe annet presserende, så gjør avtale med leieboeren! Det viktig å respektere leieboerens privatliv og ikke invadere leiligheten.

Forhåpentligvis vil dette bidra til et velykket leieforhold. Vi bistår utleiere i saker som angår leieforhold. Er du enda ikke medlem? Bli medlem i dag!